• "ไอเดียสั่งได้" เราพัฒนาเวบ ที่ตรงความต้องการของคุณที่สุด

  • ในปัจจุบันเวบสำเร็จรูป CMS (Content Management System) ซี่งเป็น Open Source มีมากมาย หาได้ง่าย มีฟังค์ชั่นที่เปิดใช้งานมากมาย แต่มากจนเกินความจำเป็น และไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการ ทำให้แสดงผลในเวบช้าลง เมื่อมีผู้ใช้งาน ในหน้านั้นเป็นจำนวนมาก
    การใช้ Open Source ที่มีผู้นิยมใช้ และบุคคลทั่วไปจะทราบถึงเส้นทางของ Directory Path ต่างๆ อาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดี หาช่องทางโจมตี โดยอาศัยข้อบกพร่อง(bug) ของตัวโปรแกรม ในเวอร์ชั่นนั้นๆ
  • หากคิดจะเดิน ตามรอยเท้าของผู้อื่น แล้วเมื่อไร? จะเห็นรอยเท้าของคุณเอง

  • ด้วยรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ "เฉพาะ" ของคุณ จดจำง่าย สไตล์ไม่ซํ๊าแบบใคร เพราะคุณคือต้นฉบับเดียว "เฉพาะ" สไตล์ของคุณ

  • อาหารตามสั่ง รายการจานโปรด

  • ให้คุณเลือกได้ ใส่เท่าที่จำเป็น ตามความต้องการ เพื่อการแสดงผลที่รวดเร็ว จากผู้ใช้งาน

  • สวยแต่รูป

  • เวบส่วนใหญ่ ออกแบบไว้อย่างสวยงาม แต่การแก้ไขรูปแบบหน้าตา ทำได้จาก เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเท่านั้น เพราะต้องใช้เครื่องมือ ช่วยสร้างเวบเพจ และไม่สามารถแก้ไขจากเครื่องสาธารณะอื่นๆได้ โดยรวมคุณอาจแก้ไขข้อมูลบางส่วน ได้เพียงแค่ 60-70% เท่านั้น

We turn your Ideas into something unique