เวทีผู้นำ


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ในอิริยาบถสบายๆ ระหว่างร่วมการประชุมผู้นำอาเซียนกับประเทศต่างๆ อาทิ อินเดีย จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมทั้งประเทศในทวีปยุโรป.