เสธ.ทร. ตรวจความพร้อม ศบภ.ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในการให้ความช่วยเหลือ ปชช.

เสธ.ทร. ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ ในการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน เมื่อประสบภัยพิบัติต่างๆ...

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 12 ต.ค. 60 พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล และความพร้อมของยุทโธปกรณ์ รวมทั้งตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ (ศบภ.ฐท.กท.) ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุการณ์สาธารณภัย โดยมี พล.ร.ต.ยงยุทธ พร้อมพรหมราช ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ ให้การต้อนรับ

"บิ๊กตุ๋ย" ตรวจเยี่ยมความพร้อม เพื่อความมั่นใจในการช่วยเหลือ ปชช.

สำหรับการเดินทางมาตรวจเยี่ยมของ เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และสามารถออกไปให้ความช่วยเหลือประชาชน และระงับเหตุการณ์ต่างๆ ให้คลี่คลายได้ทัน ทั้งในพื้นที่รับผิดชอบ หรือตามพื้นที่ต่างๆ จะประสาน รวมทั้งเป็นการทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัยหากเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงกลาโหม ในการให้ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนได้กลับมาใช้ชีวิตปกติสุขโดยเร็ว

เสธ.ทร.ทักทายกำลังพล

กองทัพเรือ ยังคงเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ที่จะให้การสนับสนุน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายตรง 1696 ตลอด 24 ชั่วโมง.

ทหารเรือของ ปชช. อุปกรณ์เครื่องไม้ เครื่องมือพร้อม