ผ่านมาหนึ่งศตวรรษ

สงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2457 เยอรมนีเข้ายึดกรุงปารีส จนลุกลามเป็นสงครามแบ่งฝักฝ่าย 2 ข้าง คือฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายมหาอำนาจกลางจน กระทั่งเยอรมนีพ่ายแพ้และทำสัญญาสงบศึกในปี 2461 ซึ่งช่วงเดือน พ.ย.ปีนี้ ฝรั่งเศสได้จัดแสดงแสงสีที่โบสถ์นอเทรอ ดาม ในกรุงปารีส เพื่อการระลึกถึงวาระครบรอบ 1 ศตวรรษของสงครามโลกครั้งที่ 1.