เสียดสีด้วยศิลปะ

ประติมากรรมทองสัมฤทธิ์ชื่อ “Unbearable” ของศิลปินชาวเดนมาร์กชื่อเยนส์ กัลชุท (Jens Galschiot) ปั้นเป็นรูปทรงของหมีขั้วโลกถูกท่อส่งน้ำมันเสียบทะลุจากท้องถึงกลางหลัง โดยติดตั้งแสดงที่สวนสาธารณะไรน์เอาเวอ ระหว่างช่วงการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 23 (COP23) ที่กรุงบอนน์ ในเยอรมนี ซึ่งงานศิลปะชุดนี้สร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพภูมิอากาศโลกและมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตือนมนุษยชาติให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อคนรุ่นต่อไปในอนาคต.