อิ่มบุญไกล โก้ นำทีมพาเด็ก 99 คนบวชที่อินเดีย

โครงการนี้น่าสนับสนุน อิ่มบุญจริงๆ อิ่มแบบถึงที่จริงๆ วันที่ 2 แล้วที่ประเทศอินเดีย แดนดินพุทธภูมิของพระพุทธเจ้า กับโครงการดีมากๆ ปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ ครั้งที่ 2 ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมเกล้าฯ เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บินไปแล้วโดยชาร์เตอร์ไฟลต์ ของสายการบินไทยสมายล์ เดินทางไประหว่างวันที่ 11 - 23 ตุลาคม 2560 นำพาเหล่ากุลบุตร 99 คน เดินทางมาบรรพชาสามเณร และจาริกแสวงบุญยัง 4 สังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

นำทริปบุญใหญ่มากครั้งนี้โดย พิธีกรชื่อดัง โก้ ธีรศักดิ์ พันธุจริยา ไปแสวงบุญ ณ ถ้ำดงคสิริ สถานที่มหาบุรุษบำเพ็ญเพียร "ทุกรกิริยา" เรียนรู้สุขจากความทุกข์ยากลำบาก ถึงที่สุดแล้วหนทางสายกลางคือการดำเนินชีวิตที่โอเค

แล้วไปต่อเดินสายทำบุญ-ไหว้พระ กับเส้นทางสายวัดนานาชาติ ที่วัดของภูฏานและวัดญี่ปุ่น สวยงามสงบน่าศรัทธามากๆ และโก้ ธีรศักดิ์ ได้นำร้องเพลง "สรรเสริญพระบารมี" ต่อหน้าองค์พระพุทธเมตตา ณ พุทธคยา.


instagram:
https://instagram.com/p/BaG_VRlDYG9/