“ช่อง3” ยกขบวนดาราถวายผ้ากฐิน

ทั้งงานหลวง งานราษฎร์ งานบุญก็ไม่ขาด ผู้บริหารไฟแรง ช่อง 3 นำชาวคณะผู้จัด นักแสดง และพนักงาน อาทิ รอน–ภัทรภณ, เพ็ชร–ฐกฤต, เฟิสท์–เอกพงศ์, วุตม์–สุรินทร, ปู–ปริศนา, โบ๊ท–ธารา ทิพา ฯลฯ ร่วมถวายผ้ากฐินสามัคคีมหากุศล ผ้ากฐินประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน สำหรับยอดรวมบริจาคผ้ากฐินสามัคคีมหากุศล รวมเป็นปัจจัยถวายกว่า 23 ล้านบาท การบริจาคครั้งนี้จะนำไปสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ---อิ่มบุญกันทั่วหน้า!!