งดงามสมพระเกียรติ พระเมรุมาศจำลอง อบจ.จันทบุรี แล้วเสร็จสมบูรณ์

พระเมรุมาศจำลอง บริเวณลานขนถ่ายสินค้า อบจ.จันทบุรี แล้วเสร็จสมบูรณ์ งดงาม จิตอาสาช่วยกันปลูกต้นดาวเรือง พร้อมปรับภูมิทัศน์ แจ้งผู้ประสงค์ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 16-20 ต.ค.นี้...

วันที่ 13 ต.ค.60 ที่บริเวณลานขนถ่ายสินค้า อบจ.จันทบุรี ติดถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นที่ตั้งพระเมรุมาศจำลอง ที่จะให้ประชาชนในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี และ จ.จันทบุรี ได้ถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยขณะนี้ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และจิตอาสา ได้ร่วมกันประดับตกแต่งสถานที่ โดยรอบพระเมรุมาศให้สวยงาม สมพระเกียรติ เหลือการเก็บรายละเอียดในการปูหญ้าเทียม บริเวณด้านหน้าพระเมรุมาศจำลอง ก่อนที่จิตอาสาจะนำต้นดาวเรืองวางประดับตกแต่งให้สวยงาม สมพระเกียรติ และกางเต็นท์ที่จะใช้เป็นพื้นที่รองรับประชาชนได้นั่งพักรอเวลาเข้าถวายดอกไม้จันทน์อย่างเป็นระเบียบ เรียบร้อย

โดยที่ กองอำนวยการร่วม จะนำกำลังทหาร อาสาสมัครรักษาดินแดน และเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัย บริเวณที่ตั้งพระเมรุมาศจำลองและพื้นที่โดยรอบตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนการก่อสร้างเตาเผาดอกไม้จันทน์ จะกำหนดแล้วเสร็จก่อนวันที่ 20 ตุลาคม นี้ และนอกเหนือจากความรับผิดชอบเรื่องการประดับตกแต่งสถานที่รอบพระเมรุมาศให้สวยงาม สมพระเกียรติแล้ว ในส่วนของ อบจ.จันทบุรี โดยนายธนพล กิจกาญจน์ นายก อบจ.จันทบุรี ได้นำคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาจังหวัด ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองกว่า 1 แสนต้น บริเวณโดยรอบ สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ให้ออกดอกบานสะพรั่งในช่วงงานพระราชพิธี

ในส่วนของผู้ที่จะไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานขนถ่ายสินค้า อบจ.จันทบุรี ที่คาดว่าจะมีประชาชน พสกนิกรในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมพิธีจำนวนมาก เพื่อการเตรียมพร้อมรองรับประชาชนให้ทั่วถึง และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สมพระเกียรติ จังหวัดจะได้เตรียมความพร้อม อำนวยความสะดวก ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ที่พระเมรุมาศจำลอง โดยสามารถลงทะเบียนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองจันทบุรี เทศบาลเมือง, เทศบาลตำบล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมืองจันทบุรีทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 ตุลาคม นี้ และขอให้เตรียมบัตรประชาชนไปด้วย