สมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ทรงบำเพ็ญ พระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.60 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน.