รัฐบาลไฟเขียวงบ 182 ล้านบาท ให้กองทุนชุมชน-ทหารอุ้มคนจน

นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการประชารัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานครได้อนุมัติโครงการประชารัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพฯ ทั้งส่วนของกองทุนชุมชนเมือง และกองทุนชุมชนทหารในกรุงเทพฯ รวม 187 กองทุน 306 โครงการ วงเงิน 182 ล้านบาท โดยกำหนดวงเงินไม่เกินกองทุนละ1ล้านบาท จากกองทุนชุมชนเมืองใน 32 เขต และกองทุนชุมชนทหาร 1,138กองทุน รวมวงเงิน 1,138 ล้านบาท

“โครงการที่ได้รับอนุมัติก็เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เช่น ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษให้ผู้มีรายได้น้อย เช่น จำหน่ายทั่วไป 100 บาท แต่ผู้มีรายได้น้อยจะได้ส่วนลด อาจเหลือ 50-60 บาท ซึ่งกรรมการแต่ละกองทุนต้องกำหนดเกณฑ์ผู้มีรายได้น้อยที่จะได้รับสิทธิ์เอง อาจไม่เหมือนเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้ โดยเฉพาะในชุมชนทหารจะมีญาติ ครอบครัว ก็จะได้รับส่วนลดเช่นกัน โดยจะให้กองทุนรายงานผลดำเนินงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมทำโครงการต่อไป ส่วนแก้ไขหนี้นอกระบบประชาชน ได้หารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว จะนำร่องแก้ปัญหาก่อน 200กองทุน คาดเริ่มเดือน พ.ย.-ธ.ค.60”