เปิดเว็บขายทรัพย์สินทางปัญญา

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเปิดตัวตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) ว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เปิดตัวเว็บไซต์ www.thaiipmart.com  แห่งแรกของไทย เพื่อเป็นตลาดกลางซื้อสินค้าทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีการคิดค้น ประดิษฐ์ และผลิตเป็นสินค้าต้นแบบ มาจำหน่ายให้กับผู้สนใจนำไปพัฒนาเป็นสินค้าออกจำหน่าย ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) และคนที่มีหัวคิด ได้มีช่องทางค้าขายสินค้า หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือความคิดที่คิดค้นมาแล้วได้ง่ายขึ้น

สำหรับสินค้าที่นำมาเปิดซื้อขายใน IP Mart เบื้องต้นมีกว่า 600 รายการ แยกเป็นผลงานนวัตกรรม 190 รายการ สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 182 รายการ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 67 รายการ ลิขสิทธิ์ 46 รายการ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 31 รายการ ผลิตภัณฑ์ทรัพย์สินทางปัญญา 20 รายการ เครื่อง หมายการค้า 2 รายการ และไอเดียที่ตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ เคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ 83 รายการ การแพทย์ครบวงจร 71 รายการ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 66 รายการ การแปรรูปอาหาร 60 รายการ ดิจิทัล 40 รายการ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 27 รายการ หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม 10 รายการ ยานยนต์สมัยใหม่ 2 รายการ การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 1 รายการ และอื่นๆ 178 รายการ

“คนที่สนใจสินค้าทรัพย์สินทางปัญญา เข้ามาซื้อขายได้ใน IP Mart ซึ่งถ้าเป็นสินค้าที่ผลิตออกมาแล้ว ก็ซื้อขายได้เลย แต่ถ้าเป็นไอเดีย เป็นสินค้าต้นแบบ ถ้าสนใจก็ตกลงเจรจากับเจ้าของ จะซื้อสิทธิ ซื้อไลเซ่นส์ ก็เจรจากัน จากนั้นนำไปผลิตเป็นสินค้าออกจำหน่าย ซึ่งจะได้รับความสะดวก ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ปีนี้จะมีการซื้อขายกันไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท และตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนสินค้าทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเป็น 1,000 รายการ ในเร็วๆนี้”

ทั้งนี้ การเปิด IP Mart จะช่วยให้นักประดิษฐ์อิสระ นักวิจัย นักลงทุน และเอสเอ็มอี ทั้งไทยและต่างชาติเข้ามาซื้อขายได้ง่าย ทั้งผ่านเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นมือถือบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดย IP Mart รองรับการใช้งาน 2 ภาษา ไทยและอังกฤษ การเจรจาธุรกิจแบบนี้จะทำให้ผู้ซื้อ-ผู้ขายติดตามผลได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งมีระบบแจ้งเตือนเมื่อได้รับอนุมัติจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ประกาศขายสินค้า หรือเมื่อมีผู้สั่งสินค้า.