"ไอเดียสั่งได้" เราพัฒนาเวบ ที่ตรงความต้องการของคุณที่สุด

ในปัจจุบันเวบสำเร็จรูป CMS (Content Management System) ซี่งเป็น Open Source มีมากมาย หาได้ง่าย มีฟังค์ชั่นที่เปิดใช้งานมากมาย แต่มากจนเกินความจำเป็น และไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการ ทำให้แสดงผลในเวบช้าลง เมื่อมีผู้ใช้งาน ในหน้านั้นเป็นจำนวนมาก

การใช้ Open Source ที่มีผู้นิยมใช้ และบุคคลทั่วไปจะทราบถึงเส้นทางของ Directory Path ต่างๆ อาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดี หาช่องทางโจมตี โดยอาศัยข้อบกพร่อง(bug) ของตัวโปรแกรม ในเวอร์ชั่นนั้นๆ

หากคิดจะเดิน ตามรอยเท้าของผู้อื่น แล้วเมื่อไร? จะเห็นรอยเท้าของคุณเอง

ด้วยรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ "เฉพาะ" ของคุณ จดจำง่าย สไตล์ไม่ซํ๊าแบบใคร เพราะคุณคือต้นฉบับเดียว "เฉพาะ" สไตล์ของคุณ

อาหารตามสั่ง รายการจานโปรด

ให้คุณเลือกได้ ใส่เท่าที่จำเป็น ตามความต้องการ เพื่อการแสดงผลที่รวดเร็ว จากผู้ใช้งาน

สวยแต่รูป

เวบส่วนใหญ่ ออกแบบไว้อย่างสวยงาม แต่การแก้ไขรูปแบบหน้าตา ทำได้จาก เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเท่านั้น เพราะต้องใช้เครื่องมือ ช่วยสร้างเวบเพจ และไม่สามารถแก้ไขจากเครื่องสาธารณะอื่นๆได้ โดยรวมคุณอาจแก้ไขข้อมูลบางส่วน ได้เพียงแค่ 60-70% เท่านั้น

We turn your Ideas into something unique