กระบี่ จับจริง ไม่สวมหน้ากากอนามัยออกนอกบ้าน บังคับโหลดแอป หมอชนะ

ผู้ว่าฯ กระบี่ เข้มสั่งตรวจตราจับกุมผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัยออกมายังที่สาธารณะ ส่วนสถานประกอบการที่อนุญาตให้ผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้าใช้บริการต้องร่วมรับผิดชอบ เดินทางเข้าออกจังหวัดต้องโหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2563 พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จากการติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จ.กระบี่ ทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ลงพื้นที่ว่า ยังคงมีประชาชนอีกบางส่วน ที่ละเลยเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ซึ่งโดยสถิติพบว่าประเทศไทยมีการแพร่ระบาดน้อยกว่าประเทศอื่น ส่วนหนึ่งคือการรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากาก 100 เปอร์เซ็นต์ จ.กระบี่ เองก็สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ในระดับหนึ่ง โดยพบผู้ป่วยติดเชื้อเพียง 20 ราย และไม่พบผู้ป่วยเพิ่มมานานร่วม 1 เดือนเต็มแล้ว

ดังนั้นในพื้นที่ จ.กระบี่ ซึ่งมีระดับความปลอดภัยค่อนข้างสูงอยู่แล้ว จะต้องมีการสร้างวินัยของประชาชนในการสวมหน้ากากอนามัย โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพิ่มความเข้มเรื่องมาตรการตรวจตรา หากพบผู้ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยออกมาในที่ชุมชนให้ดำเนินการจับกุมดำเนินคดีทันที ซึ่งในช่วง 1 สัปดาห์นี้ จะใช้การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเพื่อการเตรียมพร้อม ส่วนสถานประกอบการทุกประเภท จะต้องให้คำแนะนำ ตรวจสอบผู้เข้าใช้บริการด้วย และหากปล่อยปละละเลยให้ผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้าไปใช้บริการในพื้นที่ สถานประกอบการนั้นๆ จะต้องร่วมรับผิดชอบด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวอีกว่า จังหวัดกำหนดมาตรการเข้มในการคัดกรองบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาในพื้นที่ จ.กระบี่ ทุกเส้นทาง ถึงแม้ว่าขณะนี้ภาวะเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ตาม การผ่อนคลายอาจเป็นไปด้วยความล่าช้ากว่าพื้นที่อื่นไปบ้าง แต่จะต้องมีมาตรการที่เข้มข้นเพียงพอเพื่อความปลอดภัยของพื้นที่ จ.กระบี่ อย่างยั่งยืน โดยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องเริ่มดำเนินการเป็นกลุ่มแรก ด้วยการโหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อสะดวกในการคัดกรองทุกคน ก่อนจะขยายลงไปยังระดับท้องถิ่นและประชาชน เช่นเดียวกับประชาชนทุกคนที่เดินทางเข้ามาจากต่างพื้นที่จะต้องโหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อให้มีคิวอาร์โค้ดประจำตัว เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการคัดกรอง การตรวจสอบ ณ จุดผ่านแดนรอยต่อจังหวัด

ในระยะนี้จะต้องดำเนินการควบคู่กับมาตรการในการตรวจหาเชื้อ ในกรณีที่ไม่มีความมั่นใจ เช่นกรณีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่เปลี่ยนนายจ้างและเดินทางข้ามเขตจังหวัด หากไม่มีผลการตรวจจากพื้นที่ต้นทาง จะต้องมีการตรวจหาเชื้อก่อนการเข้าสู่สถานประกอบการเพื่อทำงาน โดยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจเอง พร้อมกันนี้ได้เตรียมจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง หรือการข้ามพื้นที่ของประชาชน ทั้ง ท่าอากาศยาน สถานีขนส่ง ท่าเรือ ผู้ประกอบการขนส่งต่าง ๆ ในช่วงต้นสัปดาห์หน้า และประชาสัมพันธ์สื่อสารแนวทางการปฏิบัติไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการขนส่ง นักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่เดินทางเข้ามา ให้ทราบและเตรียมความพร้อมของตนเองไว้.