กมธ.งบรายจ่ายปี 62 หั่นงบ ก.คลัง 3 พันล้าน จ้องเฉือนเพิ่มอีก

กมธ.งบรายจ่ายปี 62 หั่นงบกระทรวงคลัง 3,000 ล้านบาท ตั้งอนุ กมธ. 2 ชุด เล็งเฉือนงบเพิ่มเติม เน้นคุ้มค่า-ประหยัด-โปร่งใส คาดนำเข้าวาระ 2-3 ได้วันที่ 30 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.61 ที่รัฐสภา พล.อ.ชาตอุดม ติตถะสิริ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2562 ว่า ขณะนี้ กมธ.พิจารณางบประมาณในส่วนของกระทรวงการคลังเสร็จแล้ว โดยได้ปรับลดงบประมาณในส่วนของเงิน เพื่อชดใช้เงินทดรองราชการจาก 5,500 ล้านบาท เหลือ 2,500 ล้านบาท หลังจากนี้จะพิจารณาตามลำดับกระทรวง ซึ่งกระทรวงกลาโหมจะพิจารณาในวันที่ 20 ก.ค.นี้ อย่างไรก็ตามในปลายสัปดาห์นี้ กมธ.จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ 2 ชุด ได้แก่ 1. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้จ่ายดำเนินการในส่วนงบประชาสัมพันธ์ การอบรมดูงานต่างประเทศ 2. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณเกี่ยวกับการลงทุน การจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ดิน การก่อสร้าง เพื่อทำหน้าที่พิจารณาปรับลดงบประมาณเพิ่มเติม คาดว่าจะเริ่มประชุมได้ในสัปดาห์หน้า แนวทางการพิจารณาของกมธ.จะยึดหลักความคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนตามที่นายกรัฐมนตรีบอกมา คาดว่าจะนำเข้าสู่วาระ 2 และ 3 ในที่ประชุม สนช.ได้ในวันที่ 30 ส.ค.นี้