กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง เบรก สนช.ถกยุทธศาสตร์ชาติ 15 มิ.ย.นี้

คนอยากเลือกตั้งค้าน สนช.พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ 15 มิ.ย.นี้ โวยไม่ได้มาจากประชาชน แต่ให้มาพิจารณายุทธศาสตร์ฯ ที่มีผลผูกพันระยะยาว จี้เร่งจัดเลือกตั้งเร็วที่สุด

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.61 ที่บริเวณหน้ารัฐสภา ถ.อู่ทองใน กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง นำโดย น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา หรือ โบว์ เดินทางมาคัดค้านการพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่จะมีการพิจารณาในวันที่ 15 มิ.ย.นี้ โดย น.ส.ณัฏฐาอ่านแถลงการณ์ว่า ขอให้สนช.พึงตระหนักว่า ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่มาจากการแต่งตั้งของ คสช. ไม่ยึดโยงประชาชน แต่กลับมาพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติที่มีผลผูกพันรัฐบาลพลเรือนที่จะมาจากการเลือกตั้งในอนาคตให้ต้องปฏิบัติตาม ถือว่าไม่ชอบธรรม นอกจากนี้ขอเรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งโดยเร็ว หยุดใช้คำสั่ง คสช.ทุกกรณี รวมถึงให้ปล่อยตัวนักโทษการเมือง เพื่อสร้างบรรยากาศที่พร้อมสำหรับการเลือกตั้ง การคัดค้านร่างยุทธศาสตร์ชาติของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่า ได้คัดค้านเต็มที่แล้ว และสังคมต้องไม่หยุดที่จะสื่อสารความไม่ชอบของยุทธศาสตร์นี้ เพื่อให้ร่างยุทธศาสตร์ชาติได้รับการแก้ไขหรือถูกยกเลิกต่อไป เมื่อมีรัฐบาลจากการเลือกตั้ง