ฉลุย! สนช.รับหลักการขึ้นเงินเดือน องค์กรอิสระ อ้างปรับเพื่อเหมาะสม

สนช.รับหลักการขึ้นเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง องค์กรอิสระ ยันต้องปรับให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ วิษณุ แจงปรับเพื่อให้ฝนตกทั่วฟ้า...เมื่อเวลา 13.45 น. วันที่ 12 ก.ค. 61 ที่ประชุม สนช.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง องค์กรอิสระ จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ 1. ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 2. ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3. ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 4. ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 5. ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ โดยมีสาระสำคัญคือ การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงให้สอดคล้องกับการปรับเพิ่มเงินเดือนในส่วนข้าราชการพลเรือนที่ปรับเพิ่มไปก่อนหน้านี้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ในฐานะตัวแทน ครม.ชี้แจงว่า ข่าวที่แพร่สะพัดตลอดสัปดาห์ว่าเอาอีกแล้ว สนช.กำลังจะขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ในขณะที่เศรษฐกิจ ภาวะบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ ซึ่งเราปรับเพื่อความเป็นธรรม และการไม่ปรับครั้งนี้ ไม่เหมือนกับทุกครั้ง ที่เคยปรับกันใหม่ทั้งแผง สูตรวันนี้ คือ 1. เอาเงินเพิ่มไปรวมกับเงินเดือน ตั้งเป็นเงินเดือนใหม่ 2. ในบางตำแหน่งที่เงินข้าราชการพลเรือนเขาปรับนำไปแล้ว ต้องปรับให้ยึดโยงจริง ให้สอดคล้องกับค่าครองชีพของเมื่อปี 2557 ตามที่ข้าราชการอื่นๆ อาทิ ครู ทหาร ตำรวจ มีการปรับนำไปก่อนแล้ว เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2557 ครั้งที่ สนช.เข้ามาใหม่ๆ มีการปรับขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการ แต่ตอนนั้นรัฐบาลมีเงินคงคลังเพียงหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยล้านบาท ฝนจึงตกกระจายไม่ทั่วฟ้า เราจึงปรับเพื่อความเป็นธรรม ตามกำลังงบประมาณของรัฐบาล โดยดูเหตุการณ์บ้านเมือง ความรู้สึกนึกคิดของคนมาประกอบกันด้วย วันนี้กฎหมายทั้ง 5 ฉบับที่เสนอมีตัวเลขการย้อนหลัง 2 พวก คือ 1 ธ.ค. 2557 และ 1 ต.ค. 2548 ซึ่งหากย้อนไปปี 2548 คือ กสม.ที่ตกขบวนการปรับขึ้นเงินเดือนมาตลอดก็ต้องชดเชยไป ผ่านการพิจารณามาหลายรัฐบาลตกขบวนหลายครั้ง รถไฟออกขบวนไปครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ กสม.ก็ไม่ได้ขึ้นขบวนไปกับเขาสักที หลังจากสมาชิก สนช.อภิปรายเสร็จสิ้น สนช.ได้ลงมติรับหลักการวาระ 1 ร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 5 ฉบับ และตั้ง กมธ.พิจารณารายละเอียดต่อไป