'ชิงชัย' มอง ส.ส.ถูกดูดไร้ค่า ลั่นเลือกตั้ง ปี 62 ยืนอยู่ข้างประชาชน

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 61 นายชิงชัย มงคลธรรม หัวหน้าพรรคความหวังใหม่ กล่าวว่า ในเร็วๆ นี้จะได้จัดทำข้อบังคับและนโยบายพรรค ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งแบบใหม่ ซึ่งมีข้อจำกัดมากมายในประเทศ โดยประเด็นแรกเมื่อมีกฎหมายใหม่กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายเลือกตั้ง กฎหมายพรรคการเมือง มีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่พรรคการเมืองทุกพรรคจะต้องปรับแนวทางพรรค อุดมการณ์พรรค นโยบายของแต่ละพรรค ให้สอดคล้องกับความเป็นพรรคที่ต้องอยู่ในสถานการณ์ใหม่ เพราะกฎหมายเป็นตัวบังคับ ถ้าคนออกกฎหมายเป็นผู้ถือดุลอำนาจแล้วยังไม่เข้าใจเรื่องการเมืองอยู่ ก็เกิดปัญหาในการเลือกตั้งได้ โดยขณะนี้ยังไม่มีใครมาทาบทามให้เข้าร่วมพรรคเพราะตนยืนหยัดแนวทางการเมืองที่ถูกต้อง แนวทางประชาธิปไตยในประเทศที่เป็นราชอาณาจักรเขาทำกันยังไง การเมืองต้องยึดหลักวิชาการที่ถูกต้อง เพราะคิดเอาเองมันถึงมั่วกันไปหมดอย่างที่เห็น

ส่วนบรรยากาศที่พูดถึงการปฏิรูปแล้วยังมีภาพลักษณ์อย่างนี้อยู่ ตีราคานักการเมืองไม่ได้ นักการเมืองมีคุณค่า ไม่ใช่สัตว์สิ่งของที่เราจะต้องซื้อขายกัน และเป็นการทำบาปแก่บ้านเมืองด้วย บรรยากาศแบบนี้ไม่ควรมีในยุคปฏิรูป ในการปฏิรูปการเมืองที่ผ่านมาตนมองว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เป็นผู้ปกครองทั้งประเทศ คสช.เป็นผู้ปกครอง และเป็นผู้บริหารประเทศด้วย เพราะฉะนั้นก็เลยมีอำนาจเต็มที่ ต้องใช้คำสั่งเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่ระบอบประชาธิปไตยตามเจตนารมณ์ จากการปฏิรูปที่ผ่านมานานเกือบ 5 ปี แล้วยังไม่สามารถปฏิรูปได้ ตนมองว่าจะเป็นการเสียของที่เปลี่ยนผ่านประเทศไม่ได้ ซึ่งขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีเอง ซึ่งเป็นประธาน คสช. การเอารัฐธรรมนูญมาแทนระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ที่ผิด เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญจึงเป็นศูนย์กลางของความเห็นผิด ที่ให้เกิดระบอบเผด็จการรัฐสภา และระบอบเผด็จการรัฐประหาร หมุนวนอยู่แบบนี้เขาเรียกว่า "วงจรอุบาทว์" ส่วนปัญหาประเด็นที่ว่า คนไทยบอกไม่มีการศึกษาไม่ได้ คนจบระดับปริญญามีจำนวนมาก แต่ที่ไปศึกษาบางอย่างไปศึกษามาผิด การให้การศึกษาที่ถูกต้องในแนวทางการเมืองมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางความคิด ซึ่งทางพรรคการเมืองต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องด้วย รัฐบาลชุดนี้จะต้องชี้นำในทางที่ถูกที่ควร สังคมคือภาพสะท้อน ประเทศไทยจึงอยู่ในขั้นวิกฤติ ถ้ายังเป็นแบบนี้ถือว่าเสียโอกาส ที่ยึดอำนวจมาเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศ ถ้าสร้างระบอบประชาธิปไตยไม่ได้แล้วกลับไปสร้างรัฐธรรมนูญก็ถือว่า กลับไปสู่จุดเดิมอีก ก็เป็นที่น่าเสียดายในโอกาสนี้  

ส่วนการเลือกตั้งใน ปี 62 จะไปอยู่ฝ่ายไหน ตนขอเลือกยืนอยู่กับประชาชน เพราะการเข้าไปบริหารประเทศ ระบบรัฐสภา สภาคือผู้ถือดุล ไม่เหมือนแบบระบบประธานาธิบดี ทำไมสภาเป็นผู้ถือดุล เพราะสภาสามารถปลดรัฐบาลได้ อันนี้เขาเรียกว่า สภาเป็นใหญ่ ใช้กับระบอบประชาธิปไตยที่เป็นราชอาณาจักร เพราะฉะนั้นสภาผู้แทนราษฎรจึงเป็นผู้ปกครอง เพราะพรรคการเมืองต้องยืนอยู่กับประชาชน และต้องยืนอยู่อย่างถูกต้อง นักการเมืองเป็นที่ตั้งแห่งอุดมการณ์ เพราะถ้านักการเมืองไร้อุดมการณ์ก็เหมือนไม่ใช่คน