"ชูศักดิ์" แจงแนวทาง "เพื่อไทย" ชงตั้ง สสร.แก้ รธน.มรดกรัฐประหาร

"เพื่อไทย" ชี้ รธน.ปัจจุบัน เป็นผลพวงรัฐประหาร ไม่เป็นประชาธิปไตย สร้างความสับสนให้ประชาชน แนะตั้ง สสร.ดำเนินการแก้ไข

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.62 นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงแนวคิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า เหตุที่พรรคเห็นความจำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น เนื่องจากชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ ผลพวงจากการรัฐประหาร มีบทบัญญัติหลายส่วนไม่เป็นประชาธิปไตย เป็นรัฐธรรมนูญที่สร้างความสับสนให้กับประชาชนในการเลือกตั้งเป็นอย่างมาก ทั้งระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมที่ประชาชนไม่คุ้นชิน เห็นได้จากความวุ่นวายในการเลือกตั้ง ที่เลือกตั้งมาร่วมเดือนแล้วยังไม่รู้ผล ตั้งรัฐบาลลำบาก ต่อให้ตั้งได้แล้วก็จะเป็นรัฐบาลที่อ่อนแอบริหารประเทศไม่ได้ พรรคเพื่อไทยจึงมีเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นต้องมีผู้เสนอญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้น ต้องมีการทำประชามติขอความเห็นชอบจากประชาชนว่า ควรแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ และแก้ด้วยวิธีใด ถ้าประชาชนเห็นด้วยก็จะเป็นแนวทางที่จะเดินต่อไป วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น พรรคเพื่อไทยควรให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. ซึ่งมีตัวแทนของประชาชนร่วมกับนักวิชาการขึ้นมาดำเนินการ น่าจะเป็นกระบวนการที่ถูกต้องชอบธรรมมากกว่า กระบวนการใดทั้งหมด โดยไม่บอกจะแก้เรื่องอะไร แต่จะถามประชาชนภาพรวมว่าแก้เรื่องใดแล้วให้ สสร.เป็นผู้ดำเนินการ เมื่อทำเสร็จแล้วก็ไปฟังความเห็นจากประชาชนอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อยุติ ซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาข้อติดขัดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน.