ช้ากว่าเต่าคลาน

ทำให้ 15 หน่วยราชการไทยหลงเชื่อสั่งซื้อเครื่องจีที 200 ราคาแพงหูฉี่มาใช้งานตรวจหาสารระเบิดถึง 1,398 เครื่อง

สูญเงินภาษีประชาชนไป 1,134 ล้านบาทฟรีๆ

ก่อนจะพบความจริงว่า เครื่องจีที 200 เป็นแค่ “ไม้ล้างป่าช้า” เท่านั้นเอง

ไม่มีประสิทธิภาพการตรวจสอบวัตถุระเบิด ไม่เป็นสับปะรดขลุ่ยอะไรเลย

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่า ศาลได้ตัดสินลงโทษจำคุกผู้บริหารบริษัทตัวแทนขายไม้ล้างป่าช้าข้อหาฉ้อโกงไปแล้ว 3 คดี

คดีแรก กรมสรรพาวุธเป็นผู้เสียหาย ศาลสั่งลงโทษจำคุกจำเลย 10 ปี

คดีที่สอง กรมราชองครักษ์ เป็นผู้เสียหาย ศาลสั่งจำคุกจำเลยอีก 9 ปี

ล่าสุด คดีที่สาม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เป็นผู้เสียหาย ศาลจำคุกจำเลยอีก 9 ปี

และยังมีคดีรอคิวให้ศาลตัดสินตามมาอีกยาวเป็นแพ

ถ้านับโทษจำคุกเรียงกระทงคงต้องบวกเพิ่มๆเป็นร้อยปี

สรุปว่าการจัดซื้อเครื่องจีที 200 ที่ผลาญเงินภาษีประชาชนไปก้อนโต ถือเป็น “ค่าโง่” ราคาแพงระเบิดเถิดเทิง

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าการจัดซื้อเครื่องจีที 200 มีความผิดปกติชัดเจน 3 ประการ

ประการที่ 1...ก่อนการอนุมัติจัดซื้อไม่มีการพิสูจน์คุณสมบัติการใช้งานว่าสามารถตรวจหาสารวัตถุระเบิดได้จริงหรือไม่??

ประการที่ 2, เครื่องจีที 200 ที่หน่วยราชการต่างๆจัดซื้อมีราคาแตกต่าง บางหน่วยซื้อราคาเครื่องละ 1.3 ล้านบาท บางหน่วยซื้อราคาเครื่องละ 4.5 แสนบาท ราคาต่างกันกว่าเท่าตัว

ประการที่ 3, หน่วยราชการที่อ้างความจำเป็นเร่งด่วน จัดซื้อวิธีพิเศษลอตใหญ่ กลับซื้อในราคาแพงกว่าหน่วยงานที่จัดซื้อตามระเบียบราชการ

อนึ่ง นอกจากความผิดปกติข้างต้น 3 ประการ

ยังมีคำถามเพิ่มเติมแถมพิเศษอีก 3 ประเด็น

ประเด็นที่ 1, การจัดซื้อไม้ล้างป่าช้าครั้งนี้ ทำให้หน่วยราชการของไทยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

ถามว่า เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในขบวนการจัดซื้อ และผู้อนุมัติให้จัดซื้อไม้ล้างป่าช้าจะเข้าข่ายความผิดฐานบกพร่องผิดพลาดทำให้ราชการเสียหายหรือไม่?

และต้องร่วมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยหรือไม่??

ประเด็นที่ 2, มีนักวิชาการตั้งข้อสงสัยว่าเครื่องจีที 200 เป็นเครื่องมือแหกตา ไม่สามารถใช้ตรวจหาสารวัตถุระเบิดได้จริง

แต่มีเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงบางหน่วยงานออกมาแถลงยืนยันว่าเครื่องจีที 200 ใช้งานได้จริงแน่นอน เป็นเทคโนโลยีระดับโลก มีประสิทธิภาพตรวจสอบหาสารระเบิดได้ดีเยี่ยม ทั้งในอากาศ บนดิน ใต้ดิน และใต้นํ้าอย่างถูกต้องแม่นยำ

(แต่หลังจากผ่าเครื่องออกมาพิสูจน์แล้ว...พบว่าข้างในไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรเลย)

ถามว่า หัวหน้าหน่วยราชการที่ออกมาแถลงยืนยันว่าเครื่องจีที 200 ใช้งานได้อย่างดี จะเข้าข่ายความผิดฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือไม่?

และมีความผิดฐานสนับสนุนให้ราชการเสียหายหรือไม่?

ประเด็นที่ 3, ศาลได้ตัดสินลงโทษบริษัทเอกชนตัวแทนขายเครื่องจีที 200 โดนจำคุกไปแล้ว 3 คดี

ถามว่า เหตุใดจนป่านนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ยังรวบรวมหลักฐานคดีทุจริตไม้ล้างป่าช้าไม่เสร็จเสียที??

ดองไว้นานๆ ระวัง “หลักฐานเปื่อย” นะ ป.ป.ช.

"แม่ลูกจันทร์"