ทบ.ปูนบำเหน็จ 2 ทหารช่าง 7 ชั้นยศและบำเหน็จ จากเหตุระเบิด

ทบ.ปูนบำเหน็จ 2 ทหารช่าง 7 ชั้นยศ ที่เสียชีวิตจากเหตุระเบิดระหว่างปฏิบัติการฝึกสาธิตของกองร้อยสนับสนุนการก่อสร้าง กรมทหารช่างที่ 11 พร้อมเงินสินไหมทดแทน...

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.61 พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า จากเหตุระเบิดระหว่างปฏิบัติการฝึกสาธิตที่ จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ที่ผ่านมา ทำให้จ่าสิบเอก เพียน ตะระแจ่ม และสิบเอก ยุทธพงษ์ จันทร์ขอนแก่น สังกัด กองร้อยสนับสนุนการก่อสร้าง กรมทหารช่างที่ 11 เสียชีวิต ทั้งนี้กองทัพบกได้ดำเนินการด้านสิทธิกำลังพลมอบเงินช่วยเหลือตามสิทธิเงินสินไหมทดแทนจาก โครงการประกันชีวิตทหาร พร้อมปูนบำเหน็จพิเศษตามระเบียบของทางราชการโดยจ่าสิบเอก เพียน ตะระแจ่ม ได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษ 7 ชั้น ขอพระราชทานยศเป็น “พันโท”และได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 950,000 บาท

ส่วน สิบเอก ยุทธพงษ์ จันทร์ขอนแก่น ได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษ 7 ชั้น ขอพระราชทานยศ เป็น “ร้อยโท” และได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 690,000 บาท โดยกองทัพบกจะดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างดีที่สุด สำหรับเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้อีก 6 นาย ขณะนี้อาการปลอดภัย คงเหลือพักรักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี 4 นาย.