นพดล ยินดีรับพรรคใหม่ร่วมลงเลือกตั้ง วอนเลิกปิดกั้นต่างชาติสังเกตการณ์

“นพดล” ยินดีต้อนรับพรรคใหม่ลงสนามเลือกตั้ง ชี้ทำให้ประชาชนได้มีทางเลือกที่หลากหลาย จี้เลิกปิดกั้นต่างชาติสังเกตการณ์ ชี้หากต่างชาติเห็นว่าการเลือกตั้งในไทยเสรีและเป็นธรรม จะส่งผลดีมากกว่า...

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.นายนพดล ปัทมะ อดีต รมว.ต่างประเทศ กล่าวว่า ยินดีกับการนำเสนอตัวของคนทุกรุ่นที่จะตั้งพรรคเข้าสู่การเมือง ทำให้การเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนมีตัวเลือกหลากหลาย แต่การจะทำให้เกิดการแข่งขันเชิงนโยบายให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้น 1. ต้องปลดล็อกให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมได้ทันทีโดยไม่มีข้อจำกัด 2. ยกเลิกข้อห้ามหาเสียงทางโซเชียลมีเดีย 3. ยุติการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ในระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 4. คสช. และรัฐบาลต้องมีแนวปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ของรัฐวางตัวเป็นกลาง และจะไม่ใช้อำนาจที่ทำให้ได้เปรียบเสียเปรียบ 5. ต้องสนับสนุนการทำงานของ กกต. ที่จะจัดการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม 6. กกต. ควรเร่งประชาสัมพันธ์ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมให้ชาวบ้านทราบนายนพดล กล่าวด้วยว่า ส่วนการสังเกตการณ์จากต่างประเทศที่มีท่าทีว่า คนในรัฐบาลไม่เห็นด้วยนั้น การเลือกตั้งในอดีตก็มีคนมาสังเกตการณ์ และการมาดูการเลือกตั้ง ไม่ใช่การมายุ่งเกี่ยวหรือแทรกแซงกิจการภายใน ถ้าต่างชาติเห็นว่าการเลือกตั้งในไทยเสรีและเป็นธรรม จะเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์และเกียรติภูมิของประเทศด้วยซ้ำ ดังนั้นถ้าเรามั่นใจในศักยภาพการจัดการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม ก็ไม่มีเหตุผลที่จะไปปิดกั้น.