นายกฯ สั่งทุกหน่วยสกัด ข่าวเท็จบิดเบือน ชี้ทำคนสับสนเป็นอันตราย

นายกฯ เผยในหลวง ร.10 ทรงรับสั่งแนวทางการทำงานต้องทำประชาชนมีความสุข ก่อนแนะ ขรก.อ่านหนังสือ "หลักราชการ" พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 6 พร้อมสั่งทุกหน่วยป้องกันข่าวบิดเบือน...

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 11 ก.พ.2562 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ร่วมในพิธี ทั้งนี้ทันทีที่นายกฯมาถึงได้กล่าวกับผู้ร่วมงานว่า “ขอให้ทุกคนช่วยกันทำความดี”

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวปาฐกถาว่า สถานการณ์ปัจจุบันมีข่าวปลอม ข่าวเท็จ ข่าวบิดเบือนแพร่หลายในโซเชียลมีเดียและสื่อบางฉบับ สร้างความสับสนอลหม่านมากพอสมควร ถือเป็นอันตรายที่สุด ดังนั้นเราต้องสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างการรับรู้ ไม่ว่าจะออกคำสั่งมาตรา 44 หรือ ประกาศราชกิจจานุเบกษา ทุกหน่วยงานต้องส่งข้อมูลให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นหน่วยงานกลางทำความเข้าใจประชาชน ระดับพื้นที่ 7 หมื่นหอกระจายข่าวทั่วประเทศห้ามเสีย ห้ามใช้หาเสียง แต่ต้องใช้นำข่าวสารนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลสู่ประชาชน ไม่ใช่เอาใช้พูดให้ขัดแย้ง หรือปลูกฝังเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งถึงกรณีพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ระบุถ้าได้เป็นรัฐบาลจะประชุมครม.สัญจรเกือบทุกสัปดาห์ว่า รัฐบาลนี้เดินทางไปประชุม ครม.สัญจรถือเป็นการสื่อสาร 2 ทาง หลายคนพูดว่าจะไปประชุมครม.สัญจรในทุกสัปดาห์ มันใช่หรือไม่ แต่รัฐบาลนี้ลงพื้นที่ไปรับฟังข้อเสนอจากระดับจังหวัดขึ้นมาเพื่อมาดูทั้งนโยบายและความต้องการ ก่อนให้ครม.อนุมัติต่อไป ทุกคนต้องอธิบายให้เข้าใจตรงนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ใกล้ชิดกับประชาชนมากสุด ขอตื่นตัวถ่ายทอดสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเพื่อนำสู่การมีส่วนร่วมในรูปแบบประชารัฐ ส่วนกลุ่มพีมูฟที่ชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลเวลานี้ ไม่เป็นไร ประชาธิปไตยก็ว่ากันไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ชี้แจงกันไป บางทีทุกคนก็ใจร้อน เราต้องทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุด ถ้าทำความเข้าใจได้มาก ก็จะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีก

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับสั่งกับตนเพื่อให้เป็นแนวทางการทำงานว่า ต้องทำให้ประชาชนมีความสุข มีทางออก สังคมต้องมีระเบียบวินัย ทุกคนพร้อมทำงานจิตอาสา ทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติ ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับเดียวกันไม่มีการเลือกปฏิบัติ

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงท้าย พล.อ.ประยุทธ์ ได้หยิบหนังสือ “หลักราชการ” พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นมาพร้อมแนะนำให้ผู้เข้าร่วมงาน ข้าราชการทุกคน น้อมนำเป็นแนวทางการทำงานการปฏิบัติที่ว่าด้วยหลักทำงาน 10 ข้อ 1.ความสามารถ 2.ความเพียร 3.ความไหวพริบ 4.ความรู้เท่าถึงการณ์ 5.ความซื่อตรงต่อหน้าที่ 6.ความซื่อตรงต่อคนทั่วไป 7.ความรู้จักนิสัยคน 8.ความรู้จักผ่อนผัน 9.ความมีหลักฐาน และ 10.ความจงรักภักดี อยากให้ทุกคนไปศึกษาเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิต อย่างตนวันนี้เอาหนังสือธรรมะมาอ่านเพื่อให้ใจเย็น พูดจาดี ยิ้มแย้มแจ่มใส อะลุ่มอล่วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นนายกฯเยี่ยมชมนิทรรศการ และชมการจำลองการสื่อสารผ่านหอกระจายข่าวผ่านระบบวิทยุคมนาคมแบบดิจิทัล มีนายบุญส่ง มาตขาว ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านเกษตรอินทรีย์ จ.ยโสธร มาจัดรายการ.