นายกฯ เชิญชวนเข้าวัดทำบุญ ลด ละ เลิก อบายมุข เนื่องในวันมาฆบูชา

นายกฯ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญ ลด ละ เลิก อบายมุข เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา แนะทำบุญตั้งแต่เด็ก ทำสังคมเกิดความสงบ...


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 ก.พ.62 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยก่อนการประชุม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา คณะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะนักเรียนครูและผู้ปกครองของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ร่วมประชาสัมพันธ์สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2562 พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชน เข้าวัดทำบุญ ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง โดยได้มอบตราสัญลักษณ์สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2562 พร้อมชมนิทรรศการพิธีรับหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 

โดยนายกฯ กล่าวว่า อยากให้ทำบุญตั้งแต่เด็ก พร้อมพูดหยอกล้อผู้สื่อข่าวที่อยู่ตรงหน้าว่า ตรงกันข้ามกับผู้ใหญ่ตรงหน้าไม่ค่อยทำบุญ เพราะการทำบุญคือการทำให้สังคมสงบเรียบร้อย ในโอกาสนี้นายกฯ ยังได้เล่นกับ "โต" สัตว์ชนิดหนึ่งที่อยู่ป่าหิมพานต์ในวรรณคดี มีตัวเหมือนสิงโต มีหัวเหมือนกวาง รวมในร่างเดียวกัน โดยประเพณีตามความเชื่อของชาวไทใหญ่ จ.แม่ฮ่องสอน โตไปสถานที่ใดที่นั้นจะเป็นแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์ พร้อมใช้เงินส่วนตัวร่วมบริจาคเพื่อการศึกษาด้วย

ทั้งนี้ สำนักพุทธฯ ได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พุทธมณฑล พุทธานุสรณียสถานของประชาชนชาวไทย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร รวมถึงวัดไทยในต่างประเทศ.