นํ้าไม่ขาดแคลน

วันนี้ (16 เม.ย.) เข้าสู่วันสุดท้ายของมหกรรมหยุดยาวฉลองเทศกาลสงกรานต์ 5 วันเต็ม

ใครเบี้ยว...ไม่ไปทำงานพรุ่งนี้ถือว่าผิดกติกา

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่คนไทยล้างผลาญทรัพยากรนํ้ามากที่สุดในรอบปี

เพราะขนนํ้าไปสาดเล่นกันตั้งแต่เช้าจนถึงดึกดื่นเที่ยงคืน

ประกอบกับเดือนเมษายน อากาศร้อนจัดทั่วทุกภาคของประเทศไทย ปริมาณการใช้นํ้าก็ยิ่งสูงกว่าปกติหลายเท่าตัว

ยังไม่มีสถิติชัดเจนว่า ในช่วงหยุดยาวฉลองเทศกาลสงกรานต์ 5 วัน คนไทย (รวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติ) ใช้นํ้าเพื่อความสนุกสนานปริมาณมากน้อยเพียงใด??

แต่ถ้าดูเฉพาะสถิติการใช้นํ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลย้อนหลัง 4 ปี สถิติการใช้นํ้าช่วงสงกรานต์จะอยู่ระหว่าง 28 ล้าน ลบ.เมตร ถึง 30 ล้าน ลบ.เมตร โดยปริมาณ

ปริมาณใช้นํ้าช่วงสงกรานต์น้อยกว่าช่วงปกติด้วยซํ้าไป

เนื่องจากประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนา เหลือคนอยู่โยงเฝ้ากรุงเทพฯ ไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่า เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ รัฐบาล คสช.ไม่ได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันประหยัดการใช้นํ้าเหมือน 2 ปีที่ผ่านมา

สาเหตุเพราะ เพราะรัฐบาลมั่นใจว่าปริมาณนํ้าสำรองในเขื่อนใหญ่ของประเทศที่เก็บกักไว้จากปลายปีที่แล้ว พอใช้ในช่วงฤดูแล้งปีนี้อย่างแน่นอน

เชิญพี่น้องประชาชนเล่นนํ้าสงกรานต์ให้ชุ่มฉ่ำไปเลย

“แม่ลูกจันทร์” ตรวจสอบข้อมูลกรมชลประทานเพื่อความมั่นใจ พบว่าปริมาณนํ้าสำรอง 4 เขื่อนหลักลุ่มนํ้าเจ้าพระยา 17,000 ล้าน ลบ.เมตร หรือเฉลี่ยเกิน 60 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่างรวมกัน

ข้อสำคัญ ปริมาณน้ำสำรองปีนี้มากกว่าในช่วงสงกรานต์ปีก่อนถึง 3,000 ล้าน ลบ.เมตร

รับประกันซ่อมฟรีว่ามีปริมาณนํ้าสำรองเพื่อการเพาะปลูก เพื่อการบริโภค เพื่อรักษาระบบนิเวศ และเพื่อป้องกันน้ำเค็มได้ตลอดหน้าแล้งปีนี้อย่างแน่นอน

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่า แม้จะมีปริมาณนํ้าต้นทุนเพียงพอที่จะใช้ได้ตลอดหน้าแล้งปีนี้อย่างแน่นอน

ปัญหาคือ ฤดูฝนปีนี้จะมีนํ้าสำรองเก็บไว้ใช้สำหรับปีหน้าเพิ่มขึ้น? หรือลดลง?

กรมอุตุนิยมฯ ประเมินว่าปีนี้ (2561) ปริมาณฝนตกจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ไม่มากเกินไป และไม่น้อยเกินควร

ถือเป็นแนวโน้มที่ดีว่า ปีนี้ประเทศ ไทยจะไม่เผชิญวิกฤติภัยแล้งรุนแรง

รวมทั้งยังไม่มีแนวโน้มว่าปีนี้จะเกิดมหาวิบัติภัยนํ้าท่วมใหญ่ ซํ้ารอยปี 2554 อย่างที่มีนักวิชาการเตือนว่าจะเกิดนํ้าท่วมใหญ่ทุกๆ 7 ปี

สรุปว่า ปีนี้ น้ำฝน น้ำท่า น้ำป่าน้ำทุ่ง ไม่มีปัญหาต้องกังวล

แต่ “แม่ลูกจันทร์” ยังมีเรื่องให้รัฐบาลกังวลค้างอีกประเด็น

ร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ หรือ “ร่าง ก.ม.เก็บภาษีการใช้นํ้า” ที่รัฐบาล คสช.กำลังเร่งทำคลอดออกมาบังคับใช้เป็นทางการ

สาระสำคัญ คือบังคับเก็บภาษีการใช้นํ้าในกิจการอุตสาหกรรม กิจการพาณิชย์ กิจการท่องเที่ยว การผลิตไฟฟ้า การผลิตนํ้าประปา ฯลฯ

มีเสียงคัดค้านว่า ก.ม.ฉบับนี้ จะกระทบการลงทุนขนาดใหญ่ภาคเอกชน

“ก.ม.เก็บภาษีการใช้น้ำ” จะได้คุ้ม เสียหรือไม่?...รัฐบาลต้องชั่งน้ำหนักให้ดี

ถ้ามั่นใจแล้ว ก็ใส่เกียร์ห้าเดินหน้าเลย

แต่ถ้ายังไม่มั่นใจ...ชะลอไว้ก่อนก็ได้นะโยม.

"แม่ลูกจันทร์"