'บิ๊กต๊อก' ตรวจเยี่ยมกองทัพบกหลังรับตำแหน่ง ผบ.ทสส.

"บิ๊กต๊อก" ตรวจเยี่ยมกองทัพบก-ตชด. มอบนโยบายหลังเข้ารับตำแหน่ง ผบ.ทสส. ชื่นชมผลการปฏิบัติงานฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อประเทศชาติ-ประชาชน

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 60 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถ.ราชดำเนิน พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เดินทางมาตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับกองทัพบก โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) นำผู้บังคับบัญชาระดับสูง และผู้บังคับหน่วยของกองทัพบกให้การต้อนรับ ซึ่งการตรวจเยี่ยมฯ ในครั้งนี้เป็นการตรวจเยี่ยมอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังเข้าดำรงตำแหน่ง ผบ.ทสส. ทั้งนี้ พล.อ.ธารไชยยันต์ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กองทัพบก ให้ความเร่งด่วนในการพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" รวมทั้งการปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างเต็มขีดความสามารถและสมพระเกียรติ และให้ยึดถือนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงกลาโหม และนโยบายเร่งด่วนของ รมว.กลาโหม เป็นแนวทาง รวมทั้งได้ชื่นชมผลการปฏิบัติงานของกองทัพบก ทั้งในด้านการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชน การเป็นกำลังหลักในการแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติ การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทำให้ประเทศชาติสามารถฟันฝ่าอุปสรรค และวิกฤติการณ์มาได้จนถึงปัจจุบัน

จากนั้น พล.อ.ธารไชยยันต์ ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน นำผู้บังคับบัญชาระดับสูง และผู้บังคับหน่วยของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ให้การต้อนรับที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

โดย พล.อ.ธารไชยยันต์ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในฐานะที่เป็นหน่วยขึ้นการควบคุมทางยุทธการในภารกิจการป้องกันชายแดน รวมทั้งได้กล่าวชื่นชมผลการปฏิบัติงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน การช่วยเหลือประชาชน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการดำเนินกิจการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน