'ประจิน' ปลื้มดูงาน ราชทัณฑ์ โรงเผาขยะ เมืองอัจฉริยะ ออสเตรีย

"ประจิน" นำคณะเข้าดูงาน เรือนจำ Schwarzau prison และโรงเผาขยะ ของออสเตรีย เพื่อศึกษานำมาเป็นแนวทางปฏิรูปกระทรวงยุติธรรม วางแผนการรีไซเคิลขยะเพื่อนำไปผลิตเป็นพลังงานความร้อน และแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า รวมถึงดูงานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ของกรุงเวียนนา...

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 15 พ.ค. ณ เวลาท้องถิ่นของกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย พล.อ.อ.มณฑล สัชฌุกร โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เผยว่า พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกฯ และรมว.ยุติธรรมพร้อมด้วยคณะ ได้เข้าร่วมหารือระดับทวิภาคีกับ Dr.Josef Moser รมว.ยุติธรรม (Federal Minister of Constitutional Affairs, Reforms, Deregulation and Justice) สาธารณรัฐออสเตรีย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

โดยในการนี้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ได้แสดงความขอบคุณ รมว.ยุติธรรมออสเตรีย สำหรับการต้อนรับคณะผู้แทนไทยในโอกาสที่ได้เข้าไปศึกษาดูงานเรือนจำ Schwarzau prison ซึ่งเป็นหนึ่งในความร่วมมือด้านการราชทัณฑ์ระหว่างทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับการปฏิรูป กระทรวงยุติธรรมและการปฏิรูปกฎหมาย ตลอดจนแนวทางลดการเหลื่อมล้ำ และการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

จากนั้นในเวลา 14.00 น. คณะของ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ได้เดินทางไปยังโรงเผาขยะ Waste Incinerator Pfaffenau ในเขต Pfaffenau เพื่อศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการวางแผนพลังงานของกรุงเวียนนา โดยโรงเผาขยะแห่งนี้มีการรีไซเคิลขยะเพื่อนำไปผลิตเป็นพลังงานความร้อนและแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าสำหรับแจกจ่ายแก่ครัวเรือน

ต่อมาในเวลา 16.30 น. พล.อ.อ.ประจิน พร้อมด้วยคณะเดินทางไปเข้าพบหารือกับนาง Maria Vassilakou รองผู้ว่ากรุงเวียนนา เกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยกรุงเวียนนาถือเป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย ซึ่งในโอกาสนี้ยังได้หารือถึงแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งฝ่ายเวียนนาได้แสดงความยินดีที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่.

"ประจิน" นำคณะเข้าดูงาน เรือนจำ Schwarzau prison และโรงเผาขยะ ของออสเตรีย เพื่อศึกษานำมาเป็นแนวทางปฏิรูปกระทรวงยุติธรรม วางแผนการรีไซเคิลขยะเพื่อนำไปผลิตเป็นพลังงานความร้อน และแปลงเป็นกระแส 16 พ.ค. 2561 09:41 ไทยรัฐ