พท.ปูดอีก!! เก็บบัตร ปชช.ให้ค่าหัว 200 จี้ คสช.ปฏิบัติเท่าเทียม

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 61 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาพบพฤติกรรมของบางพรรคการเมือง ส่งว่าที่ผู้สมัครและเครือข่ายผู้สนับสนุนพรรค ไปเก็บบัตรประชาชนของประชาชนในหลายพื้นที่ อ้างว่าเพื่อมาสมัครสมาชิกพรรคการเมือง โดยพบมากในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหรือ เช่น ที่ จ.นครราชสีมา มีการจ่ายเงินสนับสนุนการหาสมาชิกพรรคดังกล่าว หัวละ 200 บาท โดยประชาชนที่ถูกเก็บบัตรประชาชนมา จะได้หัวละ 100 บาท อีก 100 บาท จะจัดสรรเป็นค่าตอบแทนให้กับเครือข่ายว่าที่ผู้สมัครในพื้นที่ เก็บมากได้มากเก็บน้อยได้น้อย ไม่แน่ใจว่านี่คือผลสัมฤทธิ์และความก้าวหน้าของการปฏิรูปทางการเมืองของรัฐบาลหรือไม่ รวมถึงพฤติกรรมการไปจัดประชุมชาวบ้าน ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น อย่างเอิกเกริกและเปิดเผย โดยไม่สนใจประกาศหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด จึงขอตั้งคำถามว่า คำสั่งห้ามพรรคการเมืองทำกิจกรรม มีผลบังคับใช้กับทุกพรรคการเมืองอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่ คำสั่งคลายล็อก คลายเท่ากันหรือไม่ คำสั่งหัวหน้า คสช.3/2558 ห้ามชุมนุมเกิน 5 คน ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่หรือไม่ ทำไมถึงถูกมองว่าเลือกปฏิบัติ กับฝ่ายตรงข้าม ขึงขัง เคร่งครัด แต่สั่งให้ลดราวาศอก เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ กับพวกพ้องตัวเองหรือไม่ หรือถ้าหากมีปัญหาเรื่องการบังคับใช้ ควรยกเลิกประกาศหรือคำสั่งที่อาจเป็นการลิดรอนสิทธิประชาชนดีกว่า