พท.ถกเครียด จับขั้วตั้งรัฐบาล 25 พ.ค.เสนอชื่อ ประธาน รองประธานสภา สู้

เพื่อไทย ถกเครียด จับขั้วตั้งรัฐบาล เสนอชื่อปธ.สภา รองปธ.สภา สู้ ยังเปิดทางพร้อมพูดคุยทุกพรรค ซัด พลังประชารัฐใช้เทคนิคพิเศษ ยัน 7 พรรคการเมืองร่วมลงสัตยาบัน ยังจับมือกันเข้มแข็ง 

วันที่ 22 พ.ค. ที่พรรคเพื่อไทย มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อหารือถึงสถานการณ์ทางการเมืองและการขับเคลื่อนงานโดยเฉพาะเรื่อง การจับขั้วจัดตั้งรัฐบาล มีผู้เข้าร่วมประชุม เช่น พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ หัวหน้าพรรค นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรค นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองหัวหน้าพรรค นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรค น.ส.ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรค

นายภูมิธรรม กล่าวก่อนการประชุมว่า ที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคได้แสดงความเห็นต่อการเสนอชื่อบุคคลที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อแต่งตั้งเป็นประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ จำนวน 2 คน ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร ได้นัดประชุมเพื่อเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าว วันที่ 25 พ.ค.นี้ นอกจากนั้น ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรค จะหารือการฟอร์มพรรคการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาล ในฐานะพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้ง ส.ส. เป็นอันดับหนึ่ง มีสิทธิที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล โดยล่าสุด 7 พรรคการเมือง ที่ร่วมลงสัตยาบัน ยังจับมือร่วมกันอย่างเข้มแข็ง

นายภูมิธรรม กล่าวถึงความเคลื่อนไหวของพรรคภูมิใจไทย และพรรคประชาธิปัตย์ ที่นัดเจรจาเพื่อรวมเสียงต่อรองการเข้าร่วมเป็นรัฐบาล ว่า เป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองและส.ส.ที่ต้องทำหน้าที่ของตนเองที่สอดคล้องและเหมาะสม ส่วนผลจะเป็นอย่างไร เชื่อว่าประชาชนจะทราบถึงความชัดเจนในผลการกระทำดังกล่าวว่าเป็นบวกหรือเป็นลบกับประชาชน การตัดสินใจเข้าร่วม และการรวมตัวพูดคุย สำหรับพรรคเพื่อไทย ยืนยันในเจตนารมณ์ที่เคยทำสัตยาบันว่า ต้องทำให้ประเทศหลุดพ้นจากวิกฤติ โดยพรรคไม่ยึดกับตำแหน่ง และมีสิ่งที่อยากเห็น คือ เป็นทางออกให้กับประเทศ และหลุดพ้นจากกติกาที่เป็นปัญหาผ่านการร่วมมือของ ส.ส. ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทย พร้อมคุยกับทุกพรรค ที่เป็นทางออกให้กับประเทศ และพร้อมรับฟังทุกฝ่าย โดยเชื่อว่า ก่อนวันที่ 25 พ.ค.นี้ทุกอย่างจะมีความชัดเจน

นายภูมิธรรม กล่าวต่อว่า กรณีที่พรรคพลังประชารัฐ ที่มีความพยายามชิงตั้งรัฐบาลแข่งนั้น ตนมองว่า สิ่งที่ควรคำนึงถึงการยึดเจตนารมณ์ของประชาชนที่สะท้อนจากการเลือกตั้งผ่านการเลือก ส.ส. และการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ดังนั้นพรรคเพื่อไทย ยืนยันต่อเจตนารมณ์ที่ต้องเคารพเสียงของประชาชน ส่วนกรณีที่จะใช้กระบวนการพิเศษที่ผิดไปจากระบบปกติ เป็นเรื่องไม่สมควร และพรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.วิโรจน์ ได้ลงนามในประกาศพรรคเพื่อไทย เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นและเสนอรายชื่อ ส.ส.ของพรรค เพื่อเสนอต่อสภาฯ ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ส่งไปยัง ส.ส. หัวหน้าสาขาพรรค ตัวแทนประจำจังหวัดและสมาชิกพรรคเพื่อไทย ให้เสนอความเห็นมายังพรรคเพื่อไทย จนถึงวันที่ 24 พ.ค.เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาของกรรมการบริหารพรรคที่จะนัดประชุมพร้อมกับ ส.ส.ของพรรค ในช่วงเย็นวันที่ 24 พ.ค.นี้ ก่อนจะเสนอชื่อในที่ประชุมสภาฯ วันที่ 25 พ.ค.

นายภูมิธรรม กล่าวถึงความเคลื่อนไหวของพรรคภูมิใจไทย และพรรคประชาธิปัตย์ ที่นัดเจรจาเพื่อรวมเสียงต่อรองการเข้าร่วมเป็นรัฐบาล ว่า เป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองและส.ส.ที่ต้องทำหน้าที่ของตนเองที่สอดคล้องและเหมาะสม ส่วนผลจะเป็นอย่างไรเชื่อว่าประชาชนจะทราบถึงความชัดเจนในผลการกระทำดังกล่าวว่า เป็นบวกหรือเป็นลบกับประชาชน การตัดสินใจเข้าร่วม และการรวมตัวพูดคุย สำหรับพรรคเพื่อไทยยืนยันในเจตนารมณ์ที่เคยทำสัตยาบันว่าต้องทำให้ประเทศหลุดพ้นจากวิกฤติ โดยพรรคไม่ยึดกับตำแหน่ง และมีสิ่งที่อยากเห็นคือเป็นทางออกให้กับประเทศ และหลุดพ้นจากกติกาที่เป็นปัญหาผ่านการร่วมมือของ ส.ส. ทั้งนี้พรรคเพื่อไทยพร้อมคุยกับทุกพรรค ที่เป็นทางออกให้กับประเทศ และพร้อมรับฟังทุกฝ่าย โดยเชื่อว่าก่อนวันที่ 25 พ.ค.นี้ทุกอย่างจะมีความชัดเจน

นายภูมิธรรม กล่าวต่อว่า กรณีที่พรรคพลังประชารัฐ ที่มีความพยายามชิงตั้งรัฐบาลแข่งนั้น ตนมองว่าสิ่งที่ควรคำนึงถึงการยึดเจตนารมณ์ของประชาชนที่สะท้อนจากการเลือกตั้งผ่านการเลือก ส.ส. และการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ดังนั้นพรรคเพื่อไทยยืนยันต่อเจตนารมณ์ที่ต้องเคารพเสียงของประชาชน ส่วนกรณีที่จะใช้กระบวนการพิเศษที่ผิดไปจากระบบปกติ เป็นเรื่องไม่สมควร และพรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.วิโรจน์ ได้ลงนามในประกาศพรรคเพื่อไทย เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นและเสนอรายชื่อส.ส.ของพรรค เพื่อเสนอต่อสภาฯ ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ส่งไปยังส.ส. หัวหน้าสาขาพรรค ตัวแทนประจำจังหวัดและสมาชิกพรรคเพื่อไทย ให้เสนอความเห็นมายังพรรคเพื่อไทย จนถึงวันที่ 24 พ.ค.เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาของกรรมการบริหารพรรค ที่จะนัดประชุมพร้อมกับ ส.ส.ของพรรค ในช่วงเย็นวันที่ 24 พ.ค.นี้ ก่อนจะเสนอชื่อในที่ประชุมสภาฯ วันที่ 25 พ.ค.