'พรเพชร' อุบไต๋ส่งเทียบเชิญเฟ้นหา 2 กกต. รอให้ กก.สรรหาชี้ขาด"พรเพชร" แจงขั้นตอน 5 เสือ กกต.ใหม่ เตรียมนัดประชุมหาตัวประธาน กกต. เผยต้องลาออกจากทุกตำแหน่งภายใน 15 วัน อุบไต๋รอส่งเทียบเชิญเฟ้นหาอีก 2 กกต. โยนรอให้คณะกรรมการสรรหา กกต.ชี้ขาดเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 61 นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงว่า หลังจากที่ประชุม สนช.มีมติเห็นชอบเลือก กกต. 5 คน จาก 7 คนแล้ว ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้ง 5 คน ต้องลาออกจากตำแหน่งต่างๆ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ สนช.ให้ความเห็นชอบ จะครบกำหนดวันที่ 26 ก.ค. และภายหลังจากวันที่ 26 ก.ค.หากทั้ง 5 คน ลาออกจากตำแหน่งต่างๆ ตามกฎหมายแล้ว สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการให้ผู้ผ่านความเห็นชอบจาก สนช.ประชุมร่วมกัน เพื่อเลือกประธาน กกต. ก่อนจะนำรายชื่อทั้ง 5 คนขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป แม้ สนช.จะไม่ได้ให้ความเห็นชอบ กกต.ครบ 7 คน แต่กฎหมาย กกต.กำหนดให้ผู้ผ่านความเห็นชอบเป็น กกต. 5 คน สามารถทำหน้าที่ และเป็นองค์ประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ถ้ามีบุคคลใดไม่ลาออกจากตำแหน่งต่างๆ ภายในเวลาที่กำหนด จะมีผลให้ผู้ผ่านความเห็นชอบจาก สนช.ที่เหลือ ไม่สามารถเป็นองค์ประชุม เพื่อเลือกประธาน กกต.ได้ จะเหลือองค์ประชุมแค่ 4 คน ไม่สามารถเลือกประธาน กกต. และไม่อาจนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ได้ แต่บุคคลที่ลาออกจากตำแหน่งต่างๆ แล้วนั้น ยังมีสถานะเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจาก สนช.ตามเดิมต่อไป ทั้งนี้ หากมีการโปรดเกล้าฯ กกต.ชุดใหม่แล้ว กกต.ชุดปัจจบันจะพ้นจากตำแหน่งทันที


นายพรเพชร กล่าวว่า ส่วนการสรรหา กกต.อีก 2 คนนั้นจะทำหนังสือถึงประธานศาลฎีกาในฐานะประธานกรรมการสรรหา เพื่อประชุมคณะกรรมการสรรหาอีกครั้ง กระบวนการสรรหาใหม่ต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 90 วัน อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถตอบได้ว่า การสรรหา กกต.ใหม่อีก 2 คน จะใช้กระบวนการเชิญบุคคลที่มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญเข้ามารับการสรรหาตามมาตรา 12 ของกฎหมาย กกต.หรือไม่ ต้องรอประชุมคณะกรรมการสรรหาก่อน ส่วนตัวไม่สามารถบอกได้ว่า เหตุใดผู้ผ่านการสรรหาอีก 2 คน จึงไม่ได้รับความเห็นชอบจาก สนช. เนื่องจากตนอยู่ในฐานะกรรมการสรรหา ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมลับของ สนช.ที่พิจารณาเรื่องดังกล่าว.