“มงคลกิตติ์” เผยเล็งหนุน "บัญญัติ" นั่งประธานสภาฯ ชี้เหมาะมีประสบการณ์

“มงคลกิตติ์” เล็งมีแนวโน้มหนุน บัญญัติ บรรทัดฐาน เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ชี้เป็นนักการเมืองน้ำดี มีความเหมาะสมที่สุด ณ สถานการณ์นี้ หากพลังประชารัฐได้เป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ...

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2562 นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ กล่าวถึงว่าในช่วงสัปดาห์หน้า ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 จะมีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา หลังจากนั้น วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 จะมีการประชุมเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 และคนที่ 2 ซึ่งมีความสำคัญมากและตนก็ได้ปรึกษาหารือกับ คณะกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์บางส่วนว่า ควรจะเลือกใครเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเป็นเกียรติศักดิ์ศรีของประเทศไทย

ก็มีความเห็นตรงกันแต่ยังไม่เป็นมติพรรคฯ ว่า นายบัญญัติ บรรทัดฐาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ เป็น อดีต ส.ส. 13 สมัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี 2 สมัย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีประสบการณ์ทำงานในสภาผู้แทนราษฎร และฝ่ายบริหารมาอย่างยาวนาน ไม่เคยมีประวัติพัวพันการทุจริตประพฤติมิชอบเลย มีความสุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินมาโดยตลอด มีความเป็นกลาง มีความอาวุโสทางการเมืองสูง ซึ่งแตกต่างจากแคนดิเดต ประธานสภาผู้แทนราษฏร จากพรรคการเมืองอื่นบางคนซึ่งจะมีเรื่องพัวพันมัวหมอง หรือยังแก้ข้อครหาไม่ได้

นายมงคลกิตติ์ กล่าวเสริมว่า สถานการณ์ปัจจุบันถ้าพรรคพลังประชารัฐ จัดตั้งรัฐบาลได้ก็จะเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ การทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีความสำคัญยิ่งเพราะเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ ทำหน้าที่เป็นประธานควบคุมการทำงานในของสภาผู้แทนราษฎร ที่มีทั้งฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล จะต้องพบเกมการเมืองที่อาจจะมีความไม่เรียบร้อย หรือไม่สงบ ผู้ที่เป็นประธานจะต้องมีความเป็นกลางเป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย มีความอดทนสูง ซึ่งส่วนตัวก็ได้เห็นการทำงานของ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน มาตั้งแต่ตนยังเด็กจนถึงปัจจุบันร่วม 20 ปี ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นนักการเมืองน้ำดีที่น่าเป็นแบบอย่างคนหนึ่ง.