มติ กกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ

มติ กกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ หรือไม่แล้ว หลังพิจารณาคำร้อง ชี้ชัดหลักฐานที่ปรากฏ เพียงพอและเข้าข่าย ผิด พ.ร.ป.พรรคการเมือง ม. 92 (2)

โดยที่ประชุม กกต.เห็นว่า ตามพระราชโองการ ประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562 และหนังสือการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรค ที่พรรคไทยรักษาชาติ ยื่นต่อกกต.ถือเป็นพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคไทยรักษาชาติ กระทำการดังกล่าวเป็นเหตุให้ต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยสั่งยุบพรรค และขณะนี้ได้ให้สำนักงานฯ ยกร่างคำร้อง เพื่อที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันนี้ ขณะที่ก่อนหน้านี้ กกต. เผยแนวทางว่า จะให้มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวน ขึ้นมาดำเนินการตรวจสอบ และรวบรวมพยานหลักฐานก่อน แต่การประชุมพิจารณาในวันนี้ (12 ก.พ.) เห็นว่า ตามมาตรา 92 (2) พ.ร.ป.พรรคการเมือง ใช้คำว่า "เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า พรรคการเมืองใดกระทำการดังกล่าวให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น" ซึ่งหลักฐานถือว่าเพียงพอวินิจฉัย ประกอบกับเรื่องดังกล่าวมีความสำคัญที่ควรจะมีความชัดเจนโดยเร็ว จึงมีมติดังกล่าว