รองปลัดแรงงาน นำคณะ เยี่ยมคนงานไทย เก็บผลไม้ป่า ที่ฟินแลนด์

รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อม อธิบดีกรมการจัดหางาน นำคณะ เยี่ยมคนงานไทยเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์ หารือทางการฟินแลนด์ นายจ้าง บริษัทรับซื้อผลไม้ป่า ดูแลรักษาผลประโยชน์แรงงานไทย

วันที่ 24 ส.ค. นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) เปิดเผยถึงผลการตรวจเยี่ยมคนงานไทยไปเก็บผลไม้ป่า (ลูกเบอร์รี่) ที่ประเทศฟินแลนด์ นำโดย พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม ที่ผ่านมาว่า จากการลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจคนงานไทย ที่ไปเก็บผลไม้ป่า ให้บริษัท Polarica oy กว่า 200 คน ในแคมป์ที่พักเมือง Rouvesi (รูโอเวอซี่) ประเทศฟินแลนด์ พบว่า คนงานพอใจกับการทำงาน เพราะที่นี่อากาศดี ไม่ร้อน ออกไปเก็บผลไม้ ช่วง 04.00-19.00 น. ซึ่งคนงานไทยเก่งมากในการเก็บลูกเบอร์รี่ โดยต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเก็บ คนงานจะเดินเข้าไปในป่า มีอุปกรณ์ประจำตัว คือ "คาด" ที่ผลิตจากเมืองไทยเป็นเครื่องมือในการเก็บลูกเบอร์รี่ ถังสำหรับใส่ลูกเบอร์รี่ นกหวีด มี GPS เพื่อหาที่ตั้งของลูกเบอร์รี่ และรถสำหรับเก็บลูกเบอร์รี่ ทั้งนี้ หากพบแหล่งที่มีลูกเบอร์รี่เป็นจำนวนมาก ก็จะมีความสุขและไม่ลำบาก แต่ถ้าไม่พบลูกเบอร์รี่ก็จะต้องเข้าไปในป่าลึก สำหรับรายได้นั้น ปรากฏว่า หากมีประสบการณ์เคยมาเก็บแล้ว จะมีรายได้สูง เพราะเก็บได้จำนวนมาก โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา คนงานมีรายได้สูงสุด 450,000 บาท รายได้ต่ำสุดประมาณ 80,000-90,000 บาท โดยเฉลี่ยประมาณ 120,000 – 130,000 บาท ในการทำงานประมาณ 80 วัน หรือประมาณ 30,000 บาทต่อเดือน ขณะที่คนงานที่เก็บได้มาก จะมีรายได้ประมาณ 100,000 บาทต่อเดือน

ในโอกาสนี้ ได้หารือร่วมกับนายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ในการเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐฟินแลนด์ ซึ่งนำทีมโดย Ms.Jenni Karjalainen และ Mr.Olli Sorainen ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงกิจการค้าและการจ้างงาน Mr.Anntti Nelmala อธิบดีกรมการจ้างงานฟินแลนด์ และผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศฟินแลนต์

โดยคณะผู้แทนฝ่ายไทย ได้ยกประเด็นหารือกับผู้แทนฝ่ายสาธารณรัฐฟินแลนด์ ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1. ต้องการให้คนงานไทยที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์มีสถานะเป็น seasonal worker และมีสัญญาจ้างงานที่ชัดเจน โดยทางการฟินแลนด์ ตอบรับว่า จะหาวิธีแก้ไขปัญหาและทำวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน

2. การกำหนดให้คนงานไทยที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าได้รับค่าจ้างเหมาตามจำนวนที่เก็บได้ มีการประกันรายได้ขั้นต่ำเพิ่มไม่ต่ำกว่า 40 ยูโรต่อวัน ส่วนที่เก็บได้เกินถือเป็นรายได้เพิ่ม โดยฝ่ายไทยพร้อมจะให้คำแนะนำในการกำหนด และวิธีการคำนวณค่าจ้างรายชิ้น

3. การกำหนดให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรมคนงาน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้คนงานที่เดินทางไปทำงานในตำแหน่งพนักงานสนับสนุน (Staff) โดยฝ่ายฟินแลนด์รับไปหาเครื่องมือ กฎหมาย และระเบียบในการแก้ไขกฎหมายต่อไป

และ 4. การเสนอขอให้ทางการฟินแลนด์ ดูแล เอาใจใส่ และคุ้มครองคนงานไทย เพื่อทางการไทย จะได้พิจารณากำหนดโควตาคนงานไทยได้อย่างเหมาะสม ซึ่งทางการฟินแลนด์ยินดีจะนำทุกประเด็นไปหารือกับผู้มีส่วนได้เสียในการประชุมที่เมืองโอยูลู ในปลายปีนี้ต่อไป

อธิบดี กกจ.ฝากเตือนคนหางาน ที่ประสงค์จะไปเก็บผลไม้ป่าตามฤดูกาลในประเทศฟินแลนด์ว่า ขอให้ไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ 0-2245-6712, ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th หรือสายด่วน 1506 กด 2