รออีก 15 วัน

แม้บัดนี้ ร่าง ก.ม.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. จะผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุม สนช.ไปแล้วอย่างบริดวกโยธิน

แต่การประกาศใช้ยังต้องลากยาวต่อไป

เนื่องจาก สนช.ลากตั้งฉวยโอกาสชุลมุน แก้ไขสาระสำคัญในร่าง ก.ม.ลูกฉบับนี้จนแตกต่างจากร่างเดิมของ กรธ.อย่างสิ้นเชิง

แตกต่างอย่างไร “แม่ลูกจันทร์” ขอหยิบมาแสดงให้เห็น 5 ประเด็นคือ...

1, แอบยัดไส้ซาลาเปา ยืดขยายวันเลือกตั้งเพิ่มอีก 90 วัน

2, ปล่อยผีให้ผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส. จ้างมหรสพต่างๆ ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง

ทำให้เกิดความได้เปรียบเสีย เปรียบระหว่างผู้สมัคร ส.ส.อย่างชัดเจน

3, กำหนดให้ผู้สมัคร ส.ส. พรรคเดียวกันต้องใช้เบอร์ต่างกันทุกเขตเลือกตั้ง

ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนวุ่นวาย และทำให้ กกต.ต้องใช้งบ พิมพ์บัตรเลือกตั้งแพงขึ้นอีกบาน ตะไท

4, ขยายเวลาหย่อนบัตรเลือกตั้ง ส.ส. จากปกติ 8 โมงเช้า ถึง 3 โมงเย็น เปลี่ยนเป็นจาก 7 โมงเช้า ลากยาวไปถึง 5 โมงเย็น

ทำให้การขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งในพื้นที่ห่างไกลต้องยืดเยื้อไปถึงช่วงกลางคืน

เปิดช่องให้ทุจริตยัดบัตรผีโกงผลเลือกตั้งอย่างสบายแฮ

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่า การที่ สนช.ใช้เสียงข้างมากลากไป ลงมติแก้ไขร่าง พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. ในสาระ สำคัญ ส่งผลให้ร่าง ก.ม.ลูกฉบับนี้มีความห่วยแตกยิ่งกว่าเดิม ซึ่งจะเกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย

ฝ่าย กรธ.ของ อจ.มีชัย ฤชุพันธุ์ ซึ่งเป็นผู้ยกร่าง ก.ม.ลูกฉบับนี้ และฝ่าย กกต. ของ อจ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ซึ่งเป็นผู้ต้องปฏิบัติตาม ก.ม.ลูกฉบับนี้ จึงขอใช้สิทธิโต้แย้งอีกครั้งตามกติกา

จึงต้องมี “คณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย” จำนวน 11 คน มาจากฝ่าย สนช. 5 คน ฝ่าย กรธ. อีก 5 คน และประธานกกต. แทรกเป็นยาดำอีก 1 คน

หากเสียงข้างมาก 6 เสียง จาก 11 เสียง เห็นควรแก้ไข หรือไม่แก้ไขประเด็นใด จะต้องส่งกลับไปให้ที่ประชุม สนช.ลงมติเห็นชอบซ้ำอีกที

แต่ถ้าที่ประชุม สนช.ลากตั้งเกิดเฮี้ยน โหวตไม่เห็นชอบด้วยคะแนน 2 ใน 3 ของสมาชิก สนช. (หรือ 166 คน จากทั้งหมด 248 คน)

ร่าง พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งเป็น ก.ม.ลูกฉบับสำคัญ จะต้องถูกคว่ำกลางสภาฯทันที!!

ถ้าจบแบบนี้ก็ยุ่งตายชักน่ะซีโยม

“แม่ลูกจันทร์” หวังว่าจะไม่มี “ใบสั่ง” ให้ สนช.ลากตั้งโหวตคว่ำร่าง พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส.ฉบับนี้ อย่างที่มีกระแสข่าวลือ

เพราะถ้าหากร่าง ก.ม.ลูกฉบับนี้ ถูกขี้เถ้ายัดปากตายกลางสภาฯ

แสดงว่ามีการใช้อภินิหารกฎหมาย คว่ำกฎหมายลูกรัฐธรรมนูญ เพื่อเลื่อนการเลือกตั้งให้ช้าออกไป...ให้ยืดออกไป...ให้ยาวออกไป...ให้ไกลออกไป ฯลฯ

โดยไม่มีเหตุผลสมควร!!

ยิ่งกว่านั้น “แม่ลูกจันทร์” ยังหวังว่าที่ประชุมกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย จะเห็นชอบให้แก้ไขร่าง ก.ม.ลูกฉบับนี้ อีก 3 ประเด็น

1, ยกเลิกความคิดพิสดารให้ผู้สมัคร ส.ส. สามารถจ้างมหรสพหาเสียงจูงใจประชาชน

2, ยกเลิกความคิดบ้องตื้นขยายเวลาหย่อนบัตรจาก 7 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น กลับไปเป็น 8 โมงเช้า ถึงบ่าย 3 โมงอย่างเดิม

3, ยกเลิกกติกาเลอะเทอะให้ผู้สมัครพรรคเดียวกันต้องใช้หมายเลขแตกต่างกันทุกเขตเลือกตั้งทั่วประเทศไทย

ผลการประชุม 3 ฝ่าย จะเป็นอย่างที่ “แม่ลูกจันทร์” หวังไว้หรือไม่??

โปรดอดใจรออีก 15 วัน...จะมีคำตอบให้หายคันอย่างแน่นอน.

“แม่ลูกจันทร์”