วิปฝ่ายค้าน กวักมือเรียก พรรคร่วมรัฐบาล ศึกษา แก้รธน.60 ร่วมกัน

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย กวักมือ พรรคร่วมรัฐบาลให้มาศึกษาแก้รธน.ปี 2560 ร่วมกัน ตามที่เคยได้หาเสียงไว้ ยัน ฝ่ายค้าน ไม่ผลีผลาม 

วันที่ 24 ส.ค. นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย กล่าวว่าประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงกรณี พรรคฝ่ายค้านเสนอญัตติตั้ง คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ว่า อยากเชิญพรรคร่วมรัฐบาลว่า พรรคใดเคยมีนโยบายจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ และบอกประชาชนไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้ง รวมถึงรัฐบาลที่เสนอนโยบายต่อรัฐสภาในข้อ 12 ว่า จะศึกษาแนวทางการแก้รัฐธรรมนูญ โอกาสนี้ควรมาร่วมมือกันดำเนินการ พรรคร่วมฝ่ายค้าน ไม่ได้ผลีผลาม แก้ตามใจพรรคใดพรรคหนึ่ง แต่อยากให้ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล ได้มาศึกษาร่วมกันว่าหลักเกณฑ์และวิธีการใด จะเป็นที่ยอมรับของประชาชน และได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วมแล้วให้การยอมรับทั้งประเทศ วิธีนี้เท่านั้น จะเป็นทางออกที่ดีของประเทศได้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญปัจจุบัน มีจุดอ่อนสำคัญ คือ การขาดการมีส่วนร่วม และถูกเขียนในบรรยากาศที่ประชาชนไม่มีเสรีภาพ จะเกิดปัญหาข้อปฏิบัติต่างๆ ที่ประสบอยู่ในขณะนี้