วิษณุ ปลื้ม ผอ.ธนาคารโลก พอใจภาพรวมการทำงานรัฐบาล

วิษณุ เผย ผู้อำนวยการธนาคารโลก พอใจภาพรวมการทำงานรัฐบาล ก่อนฝากไทยเร่งปรับปรุงกฎหมายหลักประกันธุรกิจ ช่วย SME รายย่อย 

วันที่ 16 พ.ค. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังนายอูลริค ซาเกา (Ulrich Zachau) ผู้อำนวยการธนาคารโลก (World Bank) ประจำประเทศไทย มาเลเซีย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก และคณะวิจัยการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) เข้าพบว่า ทางผู้อำนวยการเวิลด์แบงก์พอใจภาพรวมการทำงานของทางรัฐบาล แต่ยังมีข้อแนะนำอยากให้รัฐบาลมีการปรับปรุงกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งทาง World Bank มองว่ากฎหมายไม่ครอบคลุม
ประกอบการธุรกิจ SME ขนาดเล็ก จึงอยากให้มีการขยายหลักประกัน เพื่อให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน จากสถาบันการเงินต่างๆ ได้ ซึ่งทางรัฐบาลมองว่า อาจมีความจำเป็นในการปรับปรุงกฎหมายใหม่ทั้งฉบับ แต่ต้องใช้เวลาสักระยะในการพิจารณา ขณะเดียวกันยอมรับว่า หากไม่เร่งปรับปรุงกฎหมายฉบับดังกล่าว ก็จะมีผลต่อการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ แต่สิ่งสำคัญรัฐบาลไม่ได้มุ่งหวังเพียงการจัดอันดับอย่างเดียว แต่การปรับปรุงกฎหมายต้องดูภาพรวมในการส่งเสริมการธุรกิจหรือไม่ด้วย