สนช. เผย 'มีชัย' แนะยื่นศาลตีความ ปมปล่อย กก.ป.ป.ช.สเป็กต่ำกอดเก้าอี้

"พรเพชร" เผย "มีชัย" แนะ สนช.ยื่นศาลตีความกฎหมาย ป.ป.ช. เหตุยกเว้นปล่อยกรรมการ ป.ป.ช.สเป็กต่ำอยู่ต่อ

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.61 ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า ขณะนี้ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ไม่ได้เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกัน 3 ฝ่ายระหว่าง กรธ. สนช. และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่ง สนช.ได้พิจารณาเสร็จแล้ว อย่างไรก็ตาม สนช.ยังจะต้องรอความคิดเห็นอย่างเป็นทางการจาก ป.ป.ช.อีกครั้งก่อน ซึ่งจะมีกำหนดสิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ในวันนี้

นายพรเพชร กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกัน นายมีชัย ได้มีข้อเสนอแนะให้ สนช.พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับบทเฉพาะกาลของร่าง พ.ร.ป.ในส่วนดังกล่าว ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งต่อไปของกรรมการ ป.ป.ช.ชุดปัจจุบัน เนื่องจากบทบัญญัติในร่างกฎหมายฉบับนี้ ได้มีการยกเว้นให้กรรมการ ป.ป.ช.ที่มีลักษณะต้องห้าม คือ เคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือกรรมการองค์กรอิสระมาก่อน ยังสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้ โดย นายมีชัย แสดงความคิดเห็นว่า ควรจะต้องมีการเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้เด็ดขาดว่าสามารถกำหนดการยกเว้นลักษณะต้องห้ามได้หรือไม่

นายพรเพชร กล่าวต่อว่า สำหรับการเสนอร่างกฎหมายไปให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้น รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ได้แก่ 1.การให้สมาชิก สนช.เข้าชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 หรือ 2.นายกรัฐมนตรีเสนอไปให้ศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเอง โดยในส่วนของ สนช.ในฐานะประธาน สนช.คงไม่สามารถไปดำเนินการเพื่อบอกกล่าวแก่สมาชิก สนช.ได้ เนื่องจากเป็นอิสระและดุลพินิจของสมาชิก สนช. อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตมีการยื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญจริง ส่วนตัวคิดว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยได้ โดยไม่ได้มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ประการใด

"ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจำนวน 5 คน ที่หมดวาระไปแล้ว แต่ยังคงสามารถทำหน้าที่รักษาการต่อไปได้จนกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่ เหมือนกับกรณีของกรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ปัจจุบันก็ยังทำหน้าที่รักษาการโดยมีอำนาจเต็มอยู่" นายพรเพชร กล่าว.