สนช.เตรียมถกพิจารณา กฎหมายลูก ส.ส.-ส.ว. 30 พ.ย.นี้

สนช.เตรียมพิจารณา ก.ม.ที่ต้องออกตามรัฐธรรมนูญอีก 3 ฉบับ 23 พ.ย.นี้ พร้อมถก ก.ม.ลูก "ส.ส.-ส.ว." 30 พ.ย.นี้ 

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.60 ที่รัฐสภา นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปสนช.) กล่าวภายหลังการประชุมวิป สนช.ว่า ใน การประชุม สนช.วันที่ 23 พ.ย.นี้ จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ที่ต้องออกให้สอดคล้องตามที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กำหนดจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่าง พ.ร.บ.เกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 2.ร่าง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง 3.ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยร่างกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ สนช.มีเวลาพิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ สนช.ได้รับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว 

และเมื่อ สนช.พิจารณาเห็นชอบเสร็จสิ้นแล้ว จะถือว่าเป็นที่สุด และจะไม่มีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมพิจารณาเนื้อหาอีก เหมือนกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานใดไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเนื้อหาร่างกฎหมายของ สนช.ก็สามารถยื่นเรื่องให้กับผู้ตรวจการแผ่นดินได้

นพ.เจตน์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ในการประชุม สนช.วันที่ 30 พ.ย.นี้ ที่ประชุมจะพิจารณาร่าง พ.ร.ป.อีก 2 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ 2.ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.ตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) เสนอ ซึ่งขั้นตอนในการพิจารณาจะเป็นเหมือนกับการพิจารณาร่าง พ.ร.ป. 8 ฉบับ ที่ส่งมาให้ สนช.ก่อนหน้านี้