สนช.แบะท่ายื่นตีความ 2 ก.ม.ลูก หวั่นปม ส.ว.บานปลายถึงขั้นตั้งรบ.ไม่ได้

วิป สนช.แบะท่ายื่นตีความ 2 ร่างกฎหมายลูก "ส.ส.-ส.ว." นำเข้าหารือที่ประชุม สนช.ชี้ขาด 15 มี.ค.นี้ ยอมรับต้องฟังเสียงท้วงติง "มีชัย" ห่วงไม่เคลียร์ประเด็นสรรหา ส.ว.ให้ชัดเจน อาจปัญหาบานปลายถึงขั้นตั้งรัฐบาลไม่ได้ 

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.61 ที่รัฐสภา นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกกรรมาธิการกิจการวิสามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงผลการประชุม วิป สนช.ว่า ในการประชุมวิป สนช.วันที่ 13 มี.ค.นี้ มีการพูดคุยกันเล็กน้อยเรื่องการยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตีความร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ตามที่ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. แสดงความเป็นห่วงมา คงต้องนำไปหารือในที่ประชุม สนช.วันที่ 15 มี.ค.นี้ เพื่อสรุปว่าจะยื่นร่างกฎหมายลูกทั้งสองฉบับต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจน

เท่าที่คุยกันร่างกฎหมายสองฉบับไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่หากส่งตีความก็เพื่อให้เกิดความชัดเจน เพราะผู้ใหญ่ท้วงติงมาขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญ จะได้ไม่เกิดปัญหาภายหลัง ซึ่งการส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความไม่กระทบต่อโรดแม็ปเลือกตั้งเดือน ก.พ.2562 เนื่องจากได้กำหนดระยะเวลาเผื่อไว้ในเพดานสูงสุดไว้แล้ว

เมื่อถามว่า มีน้ำหนักมากขึ้นที่ สนช.จะยื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพราะนายมีชัยท้วงติงอย่างต่อเนื่อง นพ.เจตน์ กล่าวว่า นายมีชัยเป็นผู้ใหญ่ เมื่อมุมมองนักกฎหมายท้วงติงมา สนช.ต้องรับฟังนำมาหารือกัน ต้องเอาความเห็นของนายมีชัยมาคิดให้หนัก เมื่อผู้ใหญ่ชี้มาเช่นนี้ ต้องคิดให้รอบคอบ ดูแนวโน้มแล้วคงต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ เพราะในการประชุม สนช.วันที่ 15 มี.ค.จะง่ายต่อการเข้าชื่อ หลักๆ คนที่เข้าชื่อคงเป็นผู้ลงมติไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึงคนที่ไม่ได้มาร่วมโหวตลงมติ แต่ไม่จำกัดสิทธิคนที่ลงมติเห็นด้วย จะมาร่วมลงชื่อก็ได้ เพราะคนลงมติเห็นชอบ อาจเห็นด้วยกับภาพรวมกฎหมาย แต่ไม่อาจไม่เห็นด้วยในบางมาตรา

พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ วิป สนช. กล่าวว่า คาดว่าอย่างน้อย สนช.คงต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความในส่วนร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต เพราะกรณีที่กฎหมายประกาศบังคับใช้แล้ว และมีการสรรหา ส.ว.50 คน เสร็จแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า ขั้นตอนการสรรหา ส.ว.50 คนไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ จะยิ่งเกิดปัญหามากขึ้น เพราะถึงตอนนั้น เมื่อได้ส.ว.ครบถ้วนแล้ว แต่จะเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่ เพราะถูกร้องเรื่องการสรรหา ส.ว.50 คน การเปิดประชุมรัฐสภาอาจต้องชะงักไว้ก่อน การเลือกนายกฯก็จะชะงักไปด้วย ถึงตอนนั้นจะตั้งรัฐบาลไม่ได้ นี่เป็นสิ่งที่หลายคนแสดงความเป็นห่วง จึงต้องการทำให้เกิดความชัดเจน