'สมชาย' แนะ สนช.ค้านต่อ วีซ่า ป.ป.ช.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ

"สมชาย" แนะ 55 สนช.ไม่เห็นด้วยต่อวีซ่า ป.ป.ช.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อความกระจ่าง หลัง "มีชัย" ติงเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.61 นายสมชาย แสวงการ เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) กล่าวถึงกรณี นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ทำหนังสือถึงประธาน สนช.ให้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญตีความกรณีต่ออายุ ป.ป.ช.โดยเฉพาะการยกเว้นลักษณะต้องห้าม ว่า ส่วนตัวเห็นว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญ แต่เพื่อให้เกิดความกระจ่างและสิ้นกระแสความควรให้ สนช.ที่ลงมติไม่เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว 26 คน และงดออกเสียง 29 คน ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการพิจารณากฎหมายต่อไป ซึ่งสามารถยื่นได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่านายกฯ จะนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าฯ ตามช่องทางรัฐธรรมนูญมาตรา 148 แต่ส่วนตัวกำลังดูข้อกฎหมายว่าจะยื่นเองได้หรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้เป็นคนแปรญัตติให้ ป.ป.ช.อยู่ต่อไป อีกทั้งยังลงมติเห็นชอบตามเสียงกรรมาธิการเสียงข้างมาก ที่ให้ ป.ป.ช.อยู่ต่อไปด้วย แต่สุดท้ายต้องดูว่าจะทำได้หรือไม่ และต้องไม่ขัดกับความรู้สึกและเจตนารมณ์ของตัวเองด้วย