“หมอระวี” แนะฝ่ายค้าน ควรแก้รัฐธรรมนูญเฉพาะประเด็นที่เป็นปัญหา

หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ เผย เป็นสิทธิของฝ่ายค้านที่จะยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป ส่วนเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ ควรแก้ไขเฉพาะประเด็นที่เป็นปัญหา

นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 ว่า เป็นที่สิทธิฝ่ายค้านสามารถดำเนินการได้ ซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้ทำได้ปีละครั้ง ถือเป็นครั้งแรกที่ ส.ส. เข้าชื่อ 1 ใน 10 เพื่อยื่นญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ เพราะก่อนหน้านี้รัฐธรรมนูญปี 2550 กำหนดเงื่อนไขการยื่นญัตติเปิดอภิปรายทั่วไป ว่า ผู้ที่ดำเนินการได้คือ นายกรัฐมนตรี

ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านจะรณรงค์นอกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้แก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น อยากให้ทบทวนแนวคิดว่าควรแก้ไขรัฐธรรมนูญเฉพาะประเด็นที่เป็นปัญหา การแก้รัฐธรรมนูญควรเป็นความร่วมมือของ ส.ส. และ ส.ว. โดยไม่แบ่งแยกเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาล เพื่อให้ได้ฉันทามติจากประชาชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยไม่นำมาเป็นประเด็นการเมือง ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการมีกลุ่มและขบวนการที่รอจังหวะพร้อมนำเรื่องนี้ไปขยายผลปลุกระดม ให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองในอนาคต.