'อนุสรณ์' เหน็บเจ็บสนช.เข้าชื่อขอแก้ พ.ร.ป.กกต. ถามมีใบสั่งหรือไม่!

"อนุสรณ์" บี้ถาม สนช.เข้าชื่อขอแก้พ.ร.ป.กกต.มีใบสั่งขัดต่อหลักนิติธรรม นิติรัฐ นิติประเพณี หรือไม่ ที่ผ่านมามีการเลือกเซตซีโร่บางองค์กร หรือเทกรรมการองค์กรอิสระ ที่ผ่านกระบวนการสรรหามาแล้ว อย่าทำให้เหมือน "ไม้หลักปักขี้เลน" ไร้หลักการ...

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี สมาชิก สนช. 36 คน เข้าชื่อขอแก้ไข พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า การที่สนช.จะขอแก้กฎหมายที่ตัวเองเพิ่งให้ความเห็นชอบออกมาเองในระยะเวลาอันสั้นนั้น มันสะท้อนถึงการทำงานที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่ ที่ผ่านมาสนช.ก็กระทำการในลักษณะที่ทำให้เกิดคำถามถึงความไม่เหมาะสมหลายประการ เช่นการเลือกเซตซีโร่บางองค์กร บางองค์กรไม่เซตซีโร่ หรือการเททิ้งกรรมการองค์กรอิสระที่ผ่านกระบวนการสรรหามาแล้ว แม้แต่กกต.ก็เคยโดนเททิ้งมาแล้วหรือไม่ การออกกฎหมายหรือแก้ไขกฎหมายเพื่อมุ่งเน้นให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อตำแหน่งของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เป็นการกระทำที่ขัดกระบวนการออกกฎหมายหรือไม่ แทนที่จะโทษกกต.ว่าเสียมารยาท เร่งรีบคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งโดยไม่รอกกต.ชุดใหม่

"สนช.ต้องสำรวจตัวเองก่อนที่จะไปขอแก้ไขกฎหมายว่าการออกกฎหมายของสนช.นั้นไม่รัดกุมหรือไม่ ขัดต่อหลักนิติธรรม นิติรัฐ นิติประเพณี ขาดความเสมอภาค กระทบสิทธิของบุคคลอื่นหรือไม่ และบอกได้หรือไม่ว่า เหตุผลจริงๆ ในความพยายามที่จะแก้ไขแก้พ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.คืออะไร มีใบสั่งใคร หรือกระทำการตามพิมพ์เขียวของฝ่ายใดหรือไม่ เพราะแม้แต่แม่น้ำสายเดียวกันเอง ก็ยังเห็นต่างและเกิดภาพความขัดแย้ง สนช.ต้องดำเนินการบนพื้นฐานของความเคารพต่อกฎหมายที่พวกท่านให้ความเห็นชอบออกมาเอง และเคารพต่อการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระต่างๆ ด้วย ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นไม้หลักปักเลน ไม่มีหลักยึดอะไรเลย" นายอนุสรณ์กล่าว.