เพื่อไทย อัดรัฐสร้างภาพ จี้หยุดละเมิดสิทธิคนเห็นต่างทันที

เพื่อไทย ออกแถลงการณ์ อัดรัฐบาลสร้างภาพประกาศสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ แต่การกระทำย้อนแย้ง จี้หยุดละเมิดสิทธิคุกคามคนเห็นต่าง แนะ คสช.-รบ.ปรับทัศนคติตัวเอง

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 61 พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ เรื่องให้ คสช.และรัฐบาลยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน และนำประเทศกลับสู่ความเป็นปกติสุข ว่า 1. การรัฐประหารเมื่อปี 2557 คือ ต้นธารของการละเมิดสิทธิมนุษยชน คสช.ได้ออกประกาศและคำสั่ง และมีการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น โดยการใช้กฎหมายปิดปากผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล และ คสช.อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการตั้งข้อกล่าวหาในคดีอาญาเกี่ยวกับความมั่นคง ที่รุนแรงเกินจริงตามมาตรา 116 เช่นที่กระทำกับนักศึกษาและประชาชน ที่ออกมาเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาความเดือดร้อน และจัดให้มีการเลือกตั้ง ทั้งที่เป็นสิทธิโดยชอบธรรม และเป็นการทวงสัญญาที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ไว้ แต่ไม่ทำตามหลายครั้ง 2. การประกาศให้สิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ ไม่ช่วยให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนยุติลง แต่กลับทำให้ได้เห็นความย้อนแย้งในพฤติกรรมของ คสช. และรัฐบาลอย่างชัดแจ้ง แม้รัฐบาลจะประกาศให้สิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ แต่ทำไปเพียงที่จะลดแรงกดดันจากต่างประเทศ และเป็นความพยายามในการสร้างภาพลักษณ์ แต่ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนยังคงอยู่ตลอดมา นับแต่การรัฐประหารจนถึงปัจจุบัน สิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.กล่าวในวันสิทธิมนุษยชนสากลที่ผ่านมา เป็นความไม่เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาที่แท้จริง เพราะกฎหมายและสิทธิมนุษยชนไม่ใช่เรื่องเดียวกัน จึงเป็นการยากที่จะทำให้นโยบายการนำสิทธิมนุษยชนมาเป็นวาระแห่งชาติ โดยการเอาสิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ให้สำเร็จ ตามที่มีการปฏิบัติการไอโอชวนเชื่อ

แถลงการณ์ ระบุว่า 3. พรรคเรียกร้องให้ คสช.และรัฐบาล ยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนทันทีโดย 3.1 ยกเลิกประกาศและคำสั่งที่เป็นการละเมิดสิทธิ เสรีภาพของประชาชน 3.2 ยุติการดำเนินคดีกับพี่น้องนักศึกษาและประชาชนที่ใช้สิทธิ เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ในนามกลุ่ม We walk และ MBK 39 3.3 ยุติการใช้กฎหมายปิดปาก และยุติการดำเนินคดีกับสื่อมวลชน นักการเมือง และประชาชนที่เห็นต่าง ตรวจสอบ และวิจารณ์การทำงานของ คสช.และรัฐบาล และเปิดพื้นที่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนและประชาชนอย่างจริงจัง ทั้งนี้ ขอเรียกร้องให้ คสช.และรัฐบาล หยุดละเมิดสิทธิมนุษยชน หยุดคุกคามประชาชนผู้เห็นต่าง ปรับทัศนคติของ คสช.และรัฐบาลให้ตระหนักถึงความสำคัญ และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้เกิดเป็นผลขึ้นจริงในทางปฏิบัติ ไม่เป็นเพียงวาทกรรมที่ว่างเปล่า ความปรองดองสมานฉันท์ไม่อาจเกิดขึ้น ถ้าปราศจากการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง