เห็นชอบ 'ก้องศักดิ์ ยอดมณี' นั่งผู้ว่าฯ กกท.คนที่ 13

"บิ๊กป้อม" นั่งหัวโต๊ะถก คกก.กีฬาฯ เห็นชอบ "ก้องศักดิ์ ยอดมณี" นั่งผู้ว่าฯ กกท.คนที่ 13 ชง ครม.เห็นชอบต่อไป

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.61 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ครั้งที่ 5/2561 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ประจำปี พ.ศ.2565 ส่วนจังหวัดตราดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ.2563 และจังหวัดพัทลุงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภายในจังหวัด ซึ่งจะเป็นการยกระดับการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานสากล และที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำมติดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และนำเสนอที่ประชุม ครม.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป