1 พ.ย. ไปรษณีย์ทุกสาขา เปิดจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิง

ลอตแรกจำหน่ายหมด รัฐบาลเปิดให้จอง เข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิง ในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 พ.ย....เมื่อวันที่ 27 ต.ค.นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.) ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อนำรายได้ขึ้นทูลเกล้าถวายฯ และได้เปิดจำหน่ายครั้งแรกที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ จำนวน 40,000 เข็ม ไปแล้วเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 60 นั้น เนื่องจากมีประชาชนให้ความสนใจและประสงค์ที่จะมีไว้เพื่อเป็นที่ระลึกจำนวนมาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จึงมอบหมายให้สปน.พิจารณากำหนดวิธีการเพื่อให้ประชาชนได้มีเข็มที่ระลึกได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบถ้วน ตามความต้องการ


ทั้งนี้เนื่องจากเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีความสำคัญ การดำเนินการผลิตจะต้องดำเนินการด้วยความประณีต มีคุณภาพ และงดงามเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงต้องใช้เวลาในการผลิตพอสมควร แต่เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับเข็มอย่างทั่วถึง และได้รับความสะดวกในการสั่งจอง จึงได้ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย เปิดให้จองเข็มที่ระลึกดังกล่าวได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในราคาเข็มละ 300 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป และรับเข็มที่สั่งจองได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ที่สั่งจอง ประมาณ 30 วันนับจากวันสั่งจอง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง สปน.โทร.02-283-4301 และ 02-283-4319-24.