7 พรรคเล็ก ชงตั้ง รบ.สามัคคีสร้างชาติ-สูตรปาร์ตี้ลิสต์ ปลดล็อกทุกฝ่าย

7 พรรคเล็ก ยื่นหนังสือ กกต.ชงสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ-รัฐบาลสามัคคีสร้างชาติ เป็นทางออกทุกฝ่าย เพื่อยุติความขัดแย้ง ระบุหากพรรคใดแนวทางไม่ตรงกลุ่มร่วม รบ. ก็ร่วมเป็นฝ่ายค้านได้ 

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.62 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กลุ่มรวมพลังพรรคการเมือง ซึ่งประกอบไปด้วย พรรคภาคีเครือข่ายไทย พรรคแผ่นดินธรรม พรรคพลังไทยดี พรรคพลังแผ่นดินทอง พรรคภารดรภาพ พรรคกรีน และพรรคประชาไทย เข้ายื่นหนังสือถึง กกต.เพื่อเสนอสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยเห็นว่าภายหลังการเลือกตั้งผ่านมาแล้ว 1 เดือน ยังไม่สามารถรู้ได้ว่า พรรคใดจะได้จัดตั้งรัฐบาล และขอเสนอตั้งรัฐบาลสามัคคีสร้างชาติ เพื่อยุติความขัดแย้งทั้งหมด พรรคใดที่มีแนวทางไม่ตรงกับกลุ่มร่วมรัฐบาล ก็มาร่วมเป็นฝ่ายค้านได้ นอกจากนี้ยังขอให้ คสช.เสนอรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหา เพื่อเสนอชื่อเป็น ส.ว.ให้นำรายชื่อทั้งหมดขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อขอพระบารมีโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ส.ว.จำนวน 250 คน ตามพระราชอัธยาศัย เพื่อความเป็นกลางในการทำหน้าที่ในการเลือกนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ทางกลุ่มจะนำแนวคิดรัฐบาลสามัคคีสร้างชาติ ไปหารือร่วมกับ 20 พรรคเมืองต่อไป

ขณะเดียวกันกลุ่มดังกล่าว ยังเสนอสูตรวิธีการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ การคำนวณที่ไม่ลงตัว เนื่องจากพรรคเพื่อไทยได้ ส.ส.แบบแบ่งเขต 137 คน ซึ่งมากกว่า จำนวน ส.ส.พึงมี ถึง 26 คน ดังนั้นขอเสนอสูตรการคำนวณ โดยตัดคะแนนของพรรคเพื่อไทย ที่มีจำนวนกว่า 7.9 ล้านคะแนนออกไป ก็จะเหลือคะแนน 27 ล้าน และไม่นำ ส.ส.เขต จำนวน 137 คน มาร่วมคำนวณ ดังนั้นตัวเลขที่จะต้องนำมาใช้คำนวณจริง คือ คะแนน 27,612,017 หารด้วย 363 จะเท่ากับคะแนนเฉลี่ย 76,066 คะแนน จากนั้นนำคะแนนของแต่ละพรรค มาหารด้วยค่าเฉลี่ยใหม่ 76,066 ก็ได้จำนวน ส.ส.พึงมีของแต่ละพรรค จะมีพรรคที่ได้ ส.ส.พึงมีตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป 15 พรรค ได้ ส.ส.478 คน จะเหลือเศษ 22 คน จึงให้ไปจัดสรรให้กับพรรคการเมืองที่มี ส.ส.พึงมีน้อยกว่า 1 คน นับตั้งแต่พรรคในลำดับที่ 16 ถึง 37 ซึ่งจะเป็นการรับรองว่า ทุกคะแนนเสียงจะไม่ตกน้ำ และจะได้ ส.ส.ครบ 500 คน จำนวน 37 พรรค และสูตรนี้ก็ยังเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด