"กกท." เตรียมแผนฟื้นฟู-เยียวยา ด้านกีฬา หลังการแพร่ระบาด "โควิด-19"

"ดร.ก้องศักด ยอดมณี" ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ออกมาเผยว่า เตรียมแผนฟื้นฟูและเยียวยาด้านกีฬา หลังการแพร่ระบาด "โควิด-19"

วันที่ 6 เม.ย. 63 ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงแผนฟื้นฟูและเยียวยาด้านกีฬา หลังการแพร่ระบาด "โควิด-19" ว่า ขณะนี้ กกท. ได้เตรียมดำเนินการแผนดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. เร่งกระบวนการในการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนในสมาคมและนักกีฬา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยปรับกระบวนการใหม่ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้น

2. เริ่มโครงการเก็บตัวนักกีฬาระยะยาว ในการเตรียมนักกีฬาสู่ Tokyo Olympic และซีเกมส์ ที่เวียดนาม โดยเริ่มเก็บตัวล่วงหน้าให้เร็วที่สุด คาดว่าจะเริ่มได้ประมาณปลายเดือนนี้ เพื่อให้นักกีฬาได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าอาหารโดยเร็ว ทั้งนี้ ในระยะเริ่มต้นจะเป็นการเก็บตัวที่บ้านของนักกีฬาแต่ละคน ผ่านโครงการ Training at Home ซึ่งจะเป็นโครงการ Train นักกีฬาผ่าน Social Network

3. โครงการ Thailand Strong ดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬา Virtual Run และ Virtual Fit ผ่าน Social Media และ TV รณรงค์ให้คนออกกำลังกายต้านภัย Covid-19 และให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

4. ปรับโฉม ช่อง T Sports Channel ใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น Programme Production และผังรายการใหม่ และเพิ่มช่องทางการรับชม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2563 เป็นต้นมา สามารถรับชมช่อง T Sports Channel ได้ทาง AIS playbox ช่อง 352 และ AIS แอปพลิเคชัน ได้แล้ว

5. จัดการแข่งขัน E-Sports Online เพื่อการสร้างนักกีฬาหน้าใหม่ และส่งเสริมกิจกรรมในครอบครัว ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬา E-Sports

6. ทำประกันสุขภาพโรค Covid-19 ให้กับพนักงาน กกท. รวมทั้งนักกีฬาในโครงการของ กกท. เช่น โครงการ Sports Hero และนักกีฬาโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด

7. การช่วยเหลือสิ่งจำเป็นในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid-19 เช่น หน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์

8. จัดเตรียมสถานที่ในการกักตัวนักกีฬา และบุคคลทั่วไปที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ โดยใช้ศูนย์ฝึกกีฬามวกเหล็ก และสนามกีฬาในภูมิภาค ทั้ง จังหวัดสงขลา และจังหวัดเชียงใหม่

9. การให้ความช่วยเหลือนักกีฬา ตลอดจนสมาคมกีฬา และบุคลากรทางการกีฬาที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 โดยลำดับความจำเป็น และความเร่งด่วนของปัญหาโดยจะหารือกับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในวันอังคารที่ 7 เมษายนนี้ ก่อนนำเสนอ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการ กกท. (บอร์ด กกท.) ต่อไป

ทั้งนี้ กกท. ยังมีแนวทางสำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนเป็นการเฉพาะกรณีเพื่อชดเชยจากเหตุหยุดกิจกรรมกีฬาชั่วคราว ได้แก่

1. กรณีของสมาคมกีฬา ให้เสนอผลกระทบที่เกิดขึ้นและแนวทางช่วยเหลือ

2. กรณีบุคลากรกีฬาที่ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานอื่นๆ เช่น งานวิเคราะห์ หรืองานด้านวิชาการ

3. กรณีอื่นๆ ตามที่ได้รับเรื่องร้องขอรับการชดเชย.