นักกีฬาดีเด่น 3 ดาวดัง เจ-โปรเม-ศรีสะเกษ กกท.จัดใหญ่ 16 ธ.ค.นี้

“บิ๊กเสือ” สกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท.เตรียมจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ในงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่จะมีขึ้นวันที่ 16 ธันวาคมนี้ด้วย นอกจากนี้ ยังจัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นเช่นเดิมด้วย โดย “เมสซีเจ-โปรเม-ศรีสะเกษ ศ.รุ่งวิสัย” ลุ้นรางวัลนักกีฬาอาชีพดีเด่นกันเข้มข้น...

วันที่ 15 พ.ย.60 นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่นวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายสกลแจ้งที่ประชุมว่า การจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ อินดอร์ สเตเดียม สนามกีฬาหัวหมาก นอกจากจะมีการจัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ จำนวน 11 ประเภท 35 รางวัลแล้ว ในปีนี้ยังได้จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาอีกด้วย โดยการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะเริ่มในเวลา 14.00 น. จากนั้นตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป จะเป็นการจัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ โดยมีพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทั้ง 2 งาน

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560 มีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาดังนี้ 1.นักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น แบ่งเป็น 1.1 รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่น (คณะอนุกรรมการฯจะพิจารณาคัดเลือกรายชื่ออีกครั้ง), 1.2 รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่น ประกอบด้วย นางสาวธัญญ่า สุขเจริญ (ยกน้ำหนัก), นางสาวรัตน์ฐนัน ศุภ์กฤศธเนส (บิลเลียด), นางสาวศิริพร แก้วดวงงาม (วินด์เซิร์ฟ), นางสาวณภัสวรรณ หย่างไพบูลย์ (ยิงปืน) และนางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (เทควันโด)

2.นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นดีเด่น แบ่งเป็น 2.1 รางวัลนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่น ประกอบด้วย นายธภัทรวัฒน์ โจสรรค์นุสนธิ์ (เจ็ตสกี), นายนุชิต รักญาติ (เทควันโด), นายเทวินทร์ หาญปราบ (เทควันโด), นายธีรพัฒน์ ชมชื่น (ยกน้ำหนัก), นายกุลวุฒิ วิทิตศานต์ (แบดมินตัน) และนายโคซูเกะ ฮามาโมโต้ (กอล์ฟ), 2.2 รางวัลนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่น ประกอบด้วย นางสาวนภาพร จรณวัต (เทควันโด), นางสาวณิชกานต์ จินุพันธ์ (เอ็กซ์ตรีม), เด็กหญิงอาฒยา ฐิติกุล (กอล์ฟ), นางสาวณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย (บิลเลียด) และนางสาวไอลดา เอ็มดู (ยกน้ำหนัก)

3.นักกีฬาอาชีพดีเด่น ประกอบด้วย นายชนาธิป สรงกระสินธ์ (ฟุตบอล), นางสาวเอรียา จุฑานุกาล (กอล์ฟ) และ ส.ต.ต.วิศักดิ์ศิลป์ วังเอก หรือศรีสะเกษ ศ.รุ่งวิสัย (มวยสากล) 4.นักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น (รอผลการแข่งขันในวันที่ 10 ธันวาคม 2560) 5.นักกีฬาพิการดีเด่น แบ่งเป็น 5.1 รางวัลนักกีฬาพิการชายดีเด่น ประกอบด้วย นายวัชรพล วงษา (บอคเซีย), นายพงศกร แปยอ (วีลแชร์เรซซิ่ง) และนายหาญฤทัย เนตศิริ 5.2 รางวัลนักกีฬาพิการหญิงดีเด่น ประกอบด้วย นางสาวสายสุนีย์ จ๊ะนะ (วีลแชร์ฟันดาบ), นางสาววาสนา คูทวีทรัพย์ (ยิงธนู) และนางสาวเกวลิน วรรณฤมล (กรีฑา) 6.ชนิดกีฬาดีเด่น แบ่งเป็น 6.1 ประเภททีมดีเด่น ประกอบด้วย ฮอกกี้น้ำแข็งชาย, ฮอกกี้หญิง, ฟุตซอลหญิงและโปโลน้ำหญิง และ 6.2 ประเภทกีฬาทีมดีเด่น ประกอบด้วย แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม, เทควันโด ทีมเยาวชน, เปตอง หญิงคู่ และเทเบิลเทนนิส คู่ผสม

7. ผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น แบ่งเป็น 7.1 ผู้ฝึกสอนกีฬาสมัครเล่นดีเด่น ประกอบด้วย นายดนัย ศรีวัชรเมธากุล (วอลเลย์บอล), นางสาวเสาวนีย์ สิทธิวุฒิ (ฮอกกี้), นายอุดม ทวีสุข (ฟุตซอลหญิง), 7.2 ผู้ฝึกสอนกีฬาต่างประเทศดีเด่น ประกอบด้วย Mr. Choi Young Seok (เทควันโด), Mr. Daniele Ferri (โปโลน้ำ) และ Mr. Esfandiar SafaEi (ฮอกกี้), 7.3 ผู้ฝึกสอนกีฬาอาชีพดีเด่น ประกอบด้วย นายรักษ์พล สายเนตรงาม (ฟุตซอล), นายธชตะวัน ศรีปาน (ฟุตบอล) และนายสะสม พบประเสริฐ (ฟุตบอล), 7.4 ผู้ฝึกสอนกีฬาส่วนภูมิภาคดีเด่น (จะทำการพิจารณาอีกครั้ง) 7.5 ผู้ฝึกสอนกีฬาคนพิการดีเด่น ประกอบด้วย นายสุพรต เพ็งพุ่ม, นายสมคิด ศรีเมฆ, ด.ต.ภูมิระพี ไกรนรา และนายชัยพร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

8.สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น แบ่งเป็น 8.1 สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น ประกอบด้วย สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย (คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกรายชื่ออีกครั้ง) 8.2 สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยดีเด่น ประกอบด้วย สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทย (คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกรายชื่ออีกครั้ง) 9. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดดีเด่น ประกอบด้วย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี, สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์, สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี (คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกรายชื่ออีกครั้ง)