กต.ช่วย 15 นศ.ไทยในลิเบียกลับประเทศ สถานการณ์รุนแรงขึ้น

กระทรวงการต่างประเทศให้การช่วยเหลือ 15 นักศึกษาไทยในลิเบียกลับประเทศ ชี้สถานการณ์สู้รบในลิเบียทวีความรุนแรงขึ้น และมีแนวโน้มยืดเยื้อ ได้ยินเสียงระเบิดดังเข้ามาถึงในมหา’ลัย

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายสรยุทธ ชาสมบัติ รองอธิบดีกรมการกงสุล พร้อมด้วยนายบัญชา ยืนยงจงเจริญ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัย International Islamic Call College ประเทศลิเบีย จำนวน 15 คน ที่อาคารผู้โดยสารเข้า ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน TK 64 เมืองอิสตันบูล - กรุงเทพฯ วันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 09:50 น.

นายสรยุทธ ชาสมบัติ รองอธิบดีกรมการกงสุล กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration: IOM) ในการให้ความช่วยเหลืออพยพกลุ่มนักศึกษาไทยออกจากกรุงตริโปลี เมืองหลวงลิเบีย เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ เนื่องจากเกิดเหตุการณ์สู้รบบริเวณโดยรอบกรุงตริโปลี โดยปัจจุบันสถานการณ์การสู้รบในกรุงตริโปลีและเมืองใกล้เคียง ประเทศลิเบียทวีความรุนแรงและมีแนวโน้มว่าจะยืดเยื้อ กระทรวงการต่างประเทศขอให้คนไทยที่ยังคงพำนักอยู่ในสถานที่ปลอดภัยในประเทศลิเบียติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หลีกเลี่ยงการเดินทางไปบริเวณพื้นที่ที่มีการสู้รบ และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการลิเบียอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยทุกคน นายไชยวัฒน์ มัดสอาด หัวหน้าสมาคมนักศึกษาไทย ณ กรุงตริโปลี ประเทศลิเบีย กล่าวว่า สาเหตุที่ร้องขอเดินทางกลับประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์การสู้รบบริเวณโดยรอบกรุงตริโปลี ปัจจุบันสถานการณ์การสู้รบในกรุงตริโปลีและเมืองใกล้เคียงทวีความรุนแรงและมีแนวโน้มว่าจะยืดเยื้อ เริ่มเข้ามาใกล้มหาวิทยาลัยมากขึ้น จนได้ยินเสียงระเบิดและแรงสั่นสะเทือนชัดเจน ตนและเพื่อนๆ เกรงว่าจะไม่ปลอดภัย จึงร้องขอเดินทางกลับประเทศไทย หลังจากเหตุการณ์สู้รบสงบลงก็จะเดินทางไปศึกษาต่อ