กินประกายไฟซึ่งเป็นพิธีชำระล้างตัวเองจากวิญญาณชั่วร้าย


ผู้ชายคนนี้ที่แต่งตัวเป็นเทพเจ้า แสดงการกินประกายไฟที่แตกฉานซ่านเซ็นจากดอกไม้ไฟ ซึ่งเป็นพิธีชำระล้างตัวเองจากวิญญาณชั่วร้ายและเชื่อว่าจะเพิ่มความโชคดีในปีใหม่ โดยประเพณีโบราณดังกล่าวเกี่ยวพันกับเทพเจ้าท้องถิ่นที่สืบทอดกันมานับร้อยปี จะมีขึ้นเป็นประจำทุกปีที่หน้าวัดแห่งหนึ่งในหมู่บ้านเฉียวหู่ เมืองไป่ถัง มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน.

ผู้ชายคนนี้ที่แต่งตัวเป็นเทพเจ้า แสดงการกินประกายไฟที่แตกฉานซ่านเซ็นจากดอกไม้ไฟ ซึ่งเป็นพิธีชำระล้างตัวเองจากวิญญาณชั่วร้าย 13 มี.ค. 2561 15:25 ไทยรัฐ