ค้นพบเชิงลึกของแบคทีเรีย ที่ต้านยาปฏิชีวนะ

ล่าสุด นักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพจากมหาวิทยาลัยมอนตานาและมหาวิทยาลัยวอชิงตันในสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ เกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้แบคทีเรียที่ก่อเกิดโรคสามารถต้านทานต่อยาปฏิชีวนะ โดยค้นพบว่าพอลิเมอร์ (polymers) หรือสารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่และมีมวลโมเลกุลมากที่มีอยู่ในเมือกมูกในทางเดินหายใจนั้นเป็นตัวช่วยผลักดันเซลล์แบคทีเรีย ซึ่งแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในพอลิเมอร์ที่มีความเข้มข้นสูงจะได้รับความตึงเครียดเพียงเล็กน้อย นักวิจัยอธิบายว่า โดยพื้นฐานแล้วสภาพแวดล้อมที่อุดมด้วยพอลิเมอร์จะกระตุ้นการตอบสนองต่อความเครียดในแบคทีเรีย ทำให้แบคทีเรียทนทานต่อยาปฏิชีวนะในระดับสูงได้

ปกติแล้วยาปฏิชีวนะส่วนใหญ่จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อแบคทีเรียมีการแบ่งเซลล์อย่างรวดเร็ว แต่แบคทีเรียที่เจริญเติบโตช้ากลับเป็นเรื่องยากที่จะฆ่าด้วยยาปฏิชีวนะ อย่างไรก็ตาม นักวิจัยคาดการณ์ว่ากลไกที่พอลิเมอร์ตอบสนองต่อความเครียดของแบคทีเรียจะช่วยให้กำหนดเป้าหมายเพื่อรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียในระยะยาวได้.

Credit : Patrick Secor